Välja digitala lärresurser

Ett stödmaterial i arbetet med att välja och värdera digitala lärresurser

  • Välja digitala lärresurser

  • Bra att börja med – teoretiska perspektiv

  • Frågeställningar till lärresursen

  • Inför köp och din digitala miljö i klassrummet

  • Att avgöra hur du kan och får använda en it-tjänst

  • Läslista lärresurser