Erbjudande

Var synlig på Edtechkartan

Var synlig på Edtechkartan – medlemmar i Swedish Edtech och Promise

Under hela 2024 erbjuder vi, genom vårt partnerskap, även konto till edtechföretag som är medlemmar i Promise. Det innebär möjlighet att synas för era presumtiva kunder. För nya användare som letar efter relevanta edtechlösningar utifrån sina behov.

Edtechkartan hjälper företag/organisationer, skolor och utbildningsanordnare att hitta och välja edtech

Edtechkartan har, sedan lanseringen 2018, blivit en succé bland kommuner och skolor, eftersom den underlättar arbetet med marknadsanalyser, att hitta relevanta tjänster och produkter bland annat inför upphandlingsprocesser. I maj 2023 utökade vi Edtechkartan genom att vända oss till två nya målgrupper: Högre utbildning/YH och Företag/organisationer.

Genom kartan kan ni som edtechföretag göra er synliga för kunder som inte vet att ni finns och tagga ert företag inom de områden ni levererar tjänster och produkter inom. Ni kommer även kunna följa er egen besökstrafik och löpande uppdatera er profil om ni lanserar nytt.

Varför gör vi det här?

Behovet har varit tydligt ända sedan vi lanserade Edtechkartan för skolväsendet 2018. Genom kartan skapade vi ordning i en oöverskådlig djungel av de olika processer som pågår inom lärande och till det alla de olika tjänster och produkter som finns. Edtechkartan är välanvänd idag. Behovet hos Sveriges mer än 1,2 miljoner företag och inom högre utbildning och YH-anordnare blev klart för oss när vi ledde arbetet med att kartlägga behovet av digitala tjänster för kompetensutveckling och lärande för vuxna inom Regeringens samverkansprogram för livslångt lärande 2020-22: “man vet inte ens var man ska börja leta”. Likaså upplevde edtechentreprenörer att det att svårt att nå fram till kund med sitt erbjudande.

Medlemsfinansierad insats

Det är våra medlemmar som finansierar Edtechkartan genom sin medlemsavgift, en gemensam insats för att möta det stora behovet hos kund att hitta och välja edtech.

Swedish Edtech Industry är en icke-vinstdrivande medlemsorganisation som arbetar för att vi ska bli ledande i att utveckla och använda edtech. Det gör vi genom insatser som Edtechkartan, våra kunskapsbyggande årliga rapporter och genom att driva våra medlemsfrågor i dialog med nationella och europeiska beslutsfattare och myndigheter. Vi anordnar events i vårt medlemscommunity och medverkar i att anordna större träffar som Learning Conference och SETT. Varannan vecka får man som medlem också ett nyhetsbrev fullspäckat med omvärldsspaning.

Partners

Företag och organisationer:
Swedish Learning Association som består av dryga femtio stora företag och organisationers L&D-avdelningar.
Promise, en branschförening för företag som verkar inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier.
Utbildningsnätverket – ett yrkesnätverk för dig som har utbildningsansvar och för dig som arbetar med utbildningsfrågor

Vuxenutbildning och YH:
Almega Utbildningsföretagen som samlar fristående utbildningsanordnare inom vux, yh och arbetsmarknadsutbildningar i hela landet.

Hur kan ni bli synliga på Edtechkartan?

För att vara publicerad och synlig på Edtechkartan behövs dels ett konto för att skapa er profil och dels att ni deltar på ett kort introduktionsmöte. Välkomna att ansöka om konto nedan, så hör vi  av oss och bokar in introduktionen.

För att vara en del av Edtechkartan behövs medlemskap i Promise eller hos oss i Swedish Edtech Industry. Läs mer om oss här, ansök om konto till Edtechkartan och/eller skicka en intresseanmälan nedan, så hör vi av oss!