Om Edtechkartan

Edtechkartans uppdatering i maj 2023:

Nytt utseende, ny funktionalitet, nya målgrupper!

Edtechkartan lanserades första gången 2018 och då med fokus skolväsendet. Sedan dess har den utökats med olika guider och stödmaterial, genomgått en revidering av de områden och processer som definierats inom skolan, för att nu utökats med två nya målgrupper: Högre utbildning/YH samt Företag/Organisationer.

Grundidén och syftet med Edtechkartan är att synliggöra alla de områden och processer som finns kopplat till utbildning och lärande för att till det visa på alla de digitala tjänster och produkter som finns. Ett sätt att tydliggöra och göra det enklare att hitta och välja edtech!

Välkomna att botanisera

Klicka på de olika målgruppskartorna, sortera och filtrera på respektive huvudområde, inriktning, område, sök på taggar eller specifika företag för att få en bild av alla de processer som finns kopplat till utbildning och lärande och till det, alla de bolag som levererar produkter och digitala tjänster för att stödja dem!

BETA – inspel mottas gärna

Hjälp oss att förbättra Edtechkartan: lämna dina synpunkter här.

Principer för bolagens placering i Edtechkartan

En förutsättning för att vara med på Edtechkartan är medlemskap i Swedish Edtech Industry eller Promise (en av våra partners i Edtechkartan). För att placeras i ett område, ska företaget utveckla och leverera en lösning som beskriver hela eller stora delar av områdets definition. I huvudsak ska lösningen inte levereras av underleverantör eller partners, förutom gällande hårdvara. Avgränsningen har medvetet gjorts ganska snäv, för att skapa en enklare översikt över tjänster och huvudleverantörer. Vi har ett område döpt Återförsäljare för den kategorin bolag. 

Att tänka på när man läser Edtechkartan

  • Områdena fokuserar på faktiska, praktiska tjänster/produkter, inte på ”mjuka” delar som kompetensutveckling, processledning, utbildning och fortbildning, vilket många av bolagen också erbjuder. Det finns områden döpta till Kompetensutveckling.
  • Det är vanligt att bolagen levererar i partnerskap eller med underleverantör och kan svara på fler processområden än de är placerade i vid exempelvis en upphandling.
  • Bolagen som visas i kartan är medlemmar i Swedish Edtech Industry, som har en bred representation och en hög andel medlemmar av branschen. Undantag under 2023, då även icke-medlemmar erbjuds möjlighet att vara med. 

Bakgrund Edtechkartan 

Edtechkartan.se lanserades hösten 2018 och var från början en systemkarta över det svenska edtechlandskapet med inriktning på skolväsendet. Grundtanken är att den ska ta sin utgångspunkt i de olika verksamhetsprocesser som finns kopplat till utbildning och lärande och utifrån dessa verksamhetsområden mappas leverantörer in som idag har lösningar för att stödja processen/området. Nu har vi utökat edtechkartan för Företag/organisatioer och Högre utbildning/YH, som har samma behov av att hitta och välja edtech, om än med andra förtecken.

En systemkarta för ökad insikt och kunskap

Syftet med att ta fram en systemkarta över edtechlösningar är bland annat att öka kunskapen hos nationella beslutsfattare och inköpare av edtech inom utbildning och lärande om vilka lösningar som idag finns tillgängliga på den svenska marknaden.

Målgrupp är nationella beslutsfattare och organisationer som verkar inom utbildning och lärande. Kartan syftar inte till att ge någon form av “best practice” för huvudmän och kunder eller peka på vilka lösningar som bör användas, utan snarare tydliggöra den bredd som faktiskt finns av lösningar inom svensk edtech. Självklart kan den användas som en översikt av vilka tjänster och produkter som finns och vilka som levererar på dem. Edtechkartan visar endast de bolag som är medlemmar i föreningen (undantag under 2023).

Arbetet bakom

När vi startade arbetet 2017 för skolväsendet hittade vi en möjlig väg att beskriva det komplexa ekosystemet genom ett par kompromisser utifrån två kriterier: kartan ska vara lättläst och överskådlig samtidigt som den ska visa på den mångfald som finns hos branschorganisationens leverantörer.

Under åren har det genomförts revideringar och vi har även kompletterat kartan med guider och stöd. Allt för ökad kvalitet i ekosystemet av digitala tjänster och produkter för lärande. genomfördes revideringar och nu 2023 har vi utökat med två nya målgrupper samt mer funktionalitet och nytt utseende.

Edtechkartan.se har tagits fram av våra medlemmar i Swedish Edtech Industry, i samarbete med våra partners och tillsammans i arbetsgrupper. Vi har många processer och olika segment inom branschen och därför har det varit viktigt att få till en bredd i arbetet.

Frågor

Edtechkartan ligger på förvaltning, där uppdateringar kommer att göras med jämna mellanrum.
Frågor angående tjänster eller lösningar som finns med på kartan ställs direkt till leverantören. 

Har du synpunkter på innehållet i själva Edtechkartan, lämna gärna dina synpunkter här eller kontakta Johanna Karlén på Swedish Edtech.