Inför köp och din digitala miljö i klassrummet

Tips på frågeställningar för dig som lärare att använda, både i ditt eget arbete när du ska välja och värdera digitala lärresurser utifrån syftet med din undervisning, och i samtalet med de ansvariga på din skola och/eller huvudman. Huvudman och rektor har ett ansvar att se till att det finns förutsättningar på plats för att du ska kunna arbeta digitalt, med en ändamålsenlig infrastruktur och en teknisk och pedagogisk support. Här har man kommit olika långt på olika skolor. Börja med att kolla upp vilka eventuella riktlinjer och rutiner som finns på din skola. 

Finns även som pdf här! 

Inför köp

Att köpa digitala lärresurser

1. Hur och var hittar du vilka lärresurser du får lov att använda och köpa?

– Finns en gemensam plats där era tillgängliga lärresurser finns samlade?
– Har din huvudman ramavtal med några leverantörer som du behöver förhålla dig till om du vill köpa en ny lärresurs?
– Om ramavtal inte finns, hur får du lov att göra inköp?
– Använder dina kollegor andra, liknande lärresurser med dina elever? Är det relevant med ytterligare en, som komplement till de ni redan har?
– Finns det rabatterade licenser för utbildningsverksamhet som du kan använda?
– Vilken budget är kopplad till digitala lärresurser? 

2. Finns prova-på-erbjudande från leverantören så att du, utan att förbinda dig till något, kan testa och utvärdera lärresursen innan du bestämmer dig?

3. Hur kan du se till att den digitala lärresursen är okej att använda utifrån hur er digitala miljö ser ut? Utifrån säkerhet, integritet och hantering av personuppgifter.

– Är resursen fri från reklam (vid kostnadsfria resurser)?
– Vilka riktlinjer och vilket stöd finns hos din huvudman/skola?

Undervisningssituationen

I klassrummet

1. Finns funktioner i tjänsten som redan finns i andra lärresurser och tjänster som skolan använder? (t.ex. insamling av resultat, bedömning, kommunikation etc) 

2. Hur kan lärresursen användas utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv med anpassningar och hjälpmedel?

3. Till vem vänder du dig om lärresursen inte fungerar, eller om du behöver utbildning i hur den kan användas?

4. Till vem vänder du dig om kringutrustningen du behöver för att använda lärresursen strular?

Din digitala miljö

Hos huvudman och ev. även på skolan, ska det finnas en ansvarig som kan hjälpa till att säkerställa att lärresursen är okej i förhållande till dataskyddsförordningen (GDPR), att korrekta avtal (PuB-avtal) med leverantören finns. Hos huvudman ska det också finnas personer som kan hjälpa till med informationssäkerheten, dvs se till att it-miljön är riggad på sätt att informationen som finns i lärresursen hanteras i enlighet med hur skyddsvärdig den är (därav frågeställningarna ovan). Var noga med att kolla upp vilka riktlinjer och rutiner ni har, vilket stöd som finns för dig som lärare när du hittar en digital lärresurs som du vill använda.

Infrastruktur och hantering av konton

1. Har/behöver alla elever varsin digital enhet för att kunna använda lärresursen? 

2. Är skolans nätverk dimensionerat för de digitala enheter som behövs och det lärresursen kräver?

3. Behövs annan kringutrustning i din lärmiljö? Projektor för att att visa och instruera, ljudutrustning osv?

4. Hur hanteras användarkonton till lärresursen?

– Hur loggar ni in? Hur och av vem skapas konton, hur delas inloggningsuppgifter ut osv?
– Har skolan/huvudmannen en tjänst som bör användas, som skapar konton åt dig och eleverna, som gör att ni kommer åt samtliga tjänster ni använder genom en inloggning (single sign on)?
– Finns det ett manageringssystem för distribution av appar som underlättar och styr hur du och dina elever får tillgång till lärresursen? 

5. Hur fungerar tjänsten tillsammans med andra system och tjänster som skolan eller huvudmannen använder?

Säkerhet – hantering av information i lärresursen

1. Vilken sorts information är det som kommer finnas, skapas och lagras i lärresursen? Elevarbeten, bedömningar, fritext, filmer, foton etc. 

2. Hur lagras elevernas eventuella arbeten? Hos leverantören, i själva lärresursen eller lokalt hos er, på datorn/lärplattan eller i annan lagringstjänst vi använder?

3. Hur viktigt är det att ingen annan än du och eleverna kommer åt den informationen som skapas och finns i lärresursen? 

4. Hur viktigt är det att informationen som skapas och lagras i lärresursen inte förändras, att den stämmer osv.?

5. Hur hanteras eventuella personuppgifter i den lärresurs du vill använda?

Läs mer

Vill du ha ytterligare stöd i vad det är som påverkar och styr vilka digitala tjänster du får använda i ditt arbete?

Se även vårt stöd Att avgöra hur du kan och får använda en it-tjänstlänk