Att köpa Edtech

En guide när ni ska upphandla och bygga ert ekosystem av digitala tjänster för lärande.

  • Att köpa Edtech

  • Systemkartan

  • Bra att börja med

  • Tio saker att tänka på inför inköp

  • Tio saker att tänka på under inköp

  • Tio saker att tänka på efter inköp

  • Olika förfaranden, ord och begrepp

  • Interoperabilitet och integrationer

  • Avtalen

  • Vanliga misstag