Skola

Offentliga utbildningssystemets processer

Filtrera sökresultatet utifrån huvudområden, områden och inriktningar för att läsa mer om de olika företag som finns och de digitala tjänster och produkter som erbjuds.

Sök och filtrera resultat

Administrera barn- elevgrupper

Skolledning

Meitner AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Quiculum AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
InfoMentor logotyp
Vigilo logotyp
Microsoft logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Administrera personaluppgifter

Skolledning

SchoolSoft AB logotyp
Vigilo logotyp
Meitner AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tietoevry logotyp
Microsoft logotyp
Stratsys AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Omniway AB logotyp

Administrera studie- kursplaner

Skolledning

StudyBee AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Meitner AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tietoevry logotyp
CodeEasy logotyp
Bayou Ab logotyp
Omniway AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Vigilo logotyp
itslearning AB logotyp
InfoMentor logotyp
Stratsys AB logotyp

Analysera verksamhetsdata

Huvudman

EdAider logotyp
Inspera logotyp
Haldor logotyp
Omniway AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
MyStudyWeb logotyp
Dugga AB logotyp
Magma logotyp
Tietoevry logotyp
Eventful AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Lexplore logotyp
Skolon AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
InfoMentor logotyp
StudyBee AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
EdShare logotyp
Meitner AB logotyp
Microsoft logotyp
itslearning AB logotyp
Skola24 logotyp
 Allbry AB logotyp
Prorenata logotyp
Vigilo logotyp
Quiculum AB logotyp

Analysera verksamhetsdata

Skolledning

Haldor logotyp
Lexplore logotyp
 Allbry AB logotyp
Zimify Group AB logotyp
Dugga AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
StudyBee AB logotyp
Meitner AB logotyp
Skolon AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Omniway AB logotyp
Bayou Ab logotyp
EdShare logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Magma logotyp
Vigilo logotyp
Microsoft logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
itslearning AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Skola24 logotyp
InfoMentor logotyp
EdAider logotyp
Stratsys AB logotyp
CodeEasy logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp

Ansökan och placering

Huvudman

Vigilo logotyp
EdShare logotyp
Meitner AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp

Använda digitala läromedel

Undervisning

Howdou logotyp
Creaza AS logotyp
Kikora Matematik logotyp
Hypocampus AB logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
Hej SYV AB logotyp
Eddler logotyp
Edda Knowledge logotyp
Ludenso logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
Magma logotyp
Skolon AB logotyp
NE Sverige AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Levebee logotyp
Zimify Group AB logotyp
Alfamax AB logotyp
Sanoma logotyp
Liber AB logotyp
Evolytes ehf logotyp
Digiexam logotyp
Skolstil logotyp
Studentlitteratur AB logotyp
Gleerups logotyp
Adzspec Technologies AB logotyp
Omniway AB logotyp
EdAider logotyp
Natur & Kultur logotyp
Kattalo logotyp
MyStudyWeb logotyp
Skoltavlan logotyp
Skolmedia logotyp
Wacano logotyp
Edusphere AB logotyp

Använda digitala läromedelsspel

Undervisning

Skoltavlan logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Microsoft logotyp
Sanoma logotyp
Levebee logotyp
Adzspec Technologies AB logotyp
Evolytes ehf logotyp
MyStudyWeb logotyp
Liber AB logotyp
Kattalo logotyp
Natur & Kultur logotyp
Alfamax AB logotyp
Wanderword logotyp
Zimify Group AB logotyp
Studentlitteratur AB logotyp
NUITEQ logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Howdou logotyp
LingoLooper logotyp

Använda digitalt innehåll

Undervisning

Systematic Sverige AB logotyp
Klövra AB logotyp
Skolstil logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Edda Knowledge logotyp
Kattalo logotyp
Studentlitteratur AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Adzspec Technologies AB logotyp
Learnlab logotyp
Microsoft logotyp
Hej SYV AB logotyp
Kikora Matematik logotyp
Oribi logotyp
Ludenso logotyp
Hypocampus AB logotyp
Publizon AB logotyp
Lexplore logotyp
NE Sverige AB logotyp
EdAider logotyp
Imvi Labs AB logotyp
Howdou logotyp
Moderskeppet logotyp
Sanoma logotyp
Creaza AS logotyp
Alfamax AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Gleerups logotyp
Omniway AB logotyp
Liber AB logotyp
Skolmedia logotyp
Edusphere AB logotyp
Levebee logotyp
Magma logotyp
Wacano logotyp
Zimify Group AB logotyp
Natur & Kultur logotyp
Skoltavlan logotyp
Dugga AB logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
MyStudyWeb logotyp
Evolytes ehf logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
Eddler logotyp
NUITEQ logotyp
PictureMyLife logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp

Avgifter och utbetalningar

Huvudman

Quiculum AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
Microsoft logotyp
Vigilo logotyp

Dela material

Undervisning

StudyBee AB logotyp
Skolon AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Omniway AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Dugga AB logotyp
EdAider logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Gleerups logotyp
Natur & Kultur logotyp
Quiculum AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Edusphere AB logotyp
Sanoma logotyp
Haldor logotyp
itslearning AB logotyp
Microsoft logotyp
SchoolSoft AB logotyp
InfoMentor logotyp
Learnlab logotyp
Meitner AB logotyp
Creaza AS logotyp
Hypocampus AB logotyp
Tietoevry logotyp

Dialog med hemmet

Huvudman

Tempus Information Systems AB logotyp
Prorenata logotyp
Bayou Ab logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
InfoMentor logotyp
StudyBee AB logotyp
itslearning AB logotyp
Tietoevry logotyp
Skola24 logotyp
Microsoft logotyp
Vigilo logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Meitner AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Haldor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
 Allbry AB logotyp

Dialog med hemmet

Undervisning

StudyBee AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Zimify Group AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
itslearning AB logotyp
PictureMyLife logotyp
Tietoevry logotyp
Quiculum AB logotyp
InfoMentor logotyp
Microsoft logotyp
Learnlab logotyp
Meitner AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Haldor logotyp
Lexplore logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp

Dialog med hemmet

Skolledning

InfoMentor logotyp
Haldor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
Vigilo logotyp
StudyBee AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Meitner AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Microsoft logotyp
itslearning AB logotyp
Skola24 logotyp

Digitala samtycken

Huvudman

Prorenata logotyp
Tietoevry logotyp
InfoMentor logotyp
Bayou Ab logotyp
 Allbry AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Omniway AB logotyp

Digitala samtycken

Skolledning

Omniway AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
InfoMentor logotyp
Tietoevry logotyp
Bayou Ab logotyp

Distribution

Huvudman

Atea Sverige AB logotyp
Edusphere AB logotyp
MyStudyWeb logotyp
Eventful AB logotyp
EdAider logotyp
Meitner AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Skolon AB logotyp
Omniway AB logotyp
EdShare logotyp

Distribution

Skolledning

Systematic Sverige AB logotyp
EdAider logotyp
itslearning AB logotyp
MyStudyWeb logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Skolon AB logotyp
Edusphere AB logotyp
EdShare logotyp
Omniway AB logotyp

Distribution

Undervisning

Skolon AB logotyp
MyStudyWeb logotyp
Edusphere AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
EdShare logotyp
Omniway AB logotyp

Ekonomihantering

Huvudman

Skola24 logotyp
Vigilo logotyp
Omniway AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
Stratsys AB logotyp
EdShare logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Elevantagning

Huvudman

SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
Meitner AB logotyp
Vigilo logotyp
InfoMentor logotyp
Dugga AB logotyp

Elevhälsa och journalhantering

Skolledning

 Allbry AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
EdAider logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Prorenata logotyp

Enkäter och utvärdering

Huvudman

InfoMentor logotyp
EdAider logotyp
Bayou Ab logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Stratsys AB logotyp
itslearning AB logotyp
Microsoft logotyp
 Allbry AB logotyp
Prorenata logotyp

Enkäter och utvärderingar

Skolledning

Microsoft logotyp
EdAider logotyp
itslearning AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Stratsys AB logotyp
 Allbry AB logotyp
Haldor logotyp
Bayou Ab logotyp
InfoMentor logotyp
StudyBee AB logotyp

Enkäter och utvärderingar

Undervisning

Inspera logotyp
itslearning AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
EdAider logotyp
Bayou Ab logotyp
InfoMentor logotyp
Haldor logotyp
Microsoft logotyp

Formativ bedömning

Undervisning

Sanoma logotyp
Microsoft logotyp
Inspera logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Natur & Kultur logotyp
Kattalo logotyp
itslearning AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Eddler logotyp
EdAider logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Learnlab logotyp
Omniway AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Dugga AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Magma logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Digiexam logotyp
NUITEQ logotyp
Tietoevry logotyp
Haldor logotyp
InfoMentor logotyp
Liber AB logotyp
Linguista logotyp
Meitner AB logotyp

Frånvarohantering

Skolledning

Tempus Information Systems AB logotyp
Meitner AB logotyp
Omniway AB logotyp
EdShare logotyp
Tietoevry logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Haldor logotyp
InfoMentor logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Skola24 logotyp
Vigilo logotyp
StudyBee AB logotyp

Frånvarorapportering

Undervisning

itslearning AB logotyp
EdShare logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
Meitner AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Skola24 logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Linguista logotyp
Haldor logotyp
Quiculum AB logotyp
InfoMentor logotyp
Bayou Ab logotyp
Omniway AB logotyp

Hantera personrelaterad information

Huvudman

SchoolSoft AB logotyp
EdAider logotyp
Quiculum AB logotyp
Omniway AB logotyp
Qlosr AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Meitner AB logotyp
Vigilo logotyp
Tietoevry logotyp
Microsoft logotyp

Hantering av betyg

Huvudman

Quiculum AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Vigilo logotyp
InfoMentor logotyp
Omniway AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Tietoevry logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Meitner AB logotyp

Hantering av betyg

Skolledning

InfoMentor logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Microsoft logotyp
Vigilo logotyp
Omniway AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Tietoevry logotyp
Meitner AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Hårdvara

Huvudman

Omniway AB logotyp
Microsoft logotyp
Imvi Labs AB logotyp
Qlosr AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Eventful AB logotyp

Identitets- och behörighetshantering

Huvudman

Tempus Information Systems AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Prorenata logotyp
StudyBee AB logotyp
Skolon AB logotyp
Eventful AB logotyp
Qlosr AB logotyp
Tietoevry logotyp
Omniway AB logotyp

IDP- och SSO-tjänster

Huvudman

Tietoevry logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Omniway AB logotyp
Qlosr AB logotyp
Skolon AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Eventful AB logotyp

Individuell kunskapsutveckling

Undervisning

Tietoevry logotyp
Lexplore logotyp
StudyBee AB logotyp
EdAider logotyp
Levebee logotyp
NUITEQ logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Bayou Ab logotyp
itslearning AB logotyp
Haldor logotyp
InfoMentor logotyp
Howdou logotyp
Microsoft logotyp
Quiculum AB logotyp
Sanoma logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Evolytes ehf logotyp
Dugga AB logotyp
Omniway AB logotyp
Natur & Kultur logotyp

Individuell studieplan

Undervisning

StudyBee AB logotyp
Omniway AB logotyp
REACHRS logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
EdAider logotyp
Learnlab logotyp
Tietoevry logotyp
Quiculum AB logotyp
Meitner AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Microsoft logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Individuell utvecklingsplan

Undervisning

Microsoft logotyp
Bayou Ab logotyp
Omniway AB logotyp
EdAider logotyp
Quiculum AB logotyp
InfoMentor logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Meitner AB logotyp
Tietoevry logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Kattalo logotyp
itslearning AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Haldor logotyp

Internet och lokala nätverk

Huvudman

Qlosr AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp

Kataloger och metakataloger

Huvudman

Skolon AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tietoevry logotyp
StudyBee AB logotyp
Eventful AB logotyp
Qlosr AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Microsoft logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Omniway AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp

Kommunalt aktivitetsansvar

Huvudman

Tietoevry logotyp
 Allbry AB logotyp
Quiculum AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Kompetensutveckling

Huvudman

Microsoft logotyp
Magma logotyp
Skola24 logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
 Allbry AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Dugga AB logotyp
Lexplore logotyp
Eventful AB logotyp
Edusphere AB logotyp
itslearning AB logotyp
Omniway AB logotyp
EdAider logotyp
Atea Sverige AB logotyp

Kompetensutveckling

Skolledning

Atea Sverige AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Learnlab logotyp
Zimify Group AB logotyp
Edusphere AB logotyp
Skola24 logotyp
EdAider logotyp
Omniway AB logotyp
itslearning AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Microsoft logotyp
Lexplore logotyp
CodeEasy logotyp
Magma logotyp
Howdou logotyp

Kompetensutveckling

Undervisning

Kattalo logotyp
Microsoft logotyp
Meitner AB logotyp
EdAider logotyp
itslearning AB logotyp
Sanoma logotyp
Liber AB logotyp
REACHRS logotyp
Hypocampus AB logotyp
Magma logotyp
Wanderword logotyp
Zimify Group AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
NE Sverige AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Howdou logotyp
Natur & Kultur logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Lexplore logotyp
Edusphere AB logotyp
NUITEQ logotyp
Dugga AB logotyp
Omniway AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Evolytes ehf logotyp
Learnlab logotyp
Moderskeppet logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp

Kunskapsmätning

Undervisning

Sanoma logotyp
Publizon AB logotyp
Magma logotyp
NE Sverige AB logotyp
itslearning AB logotyp
Dugga AB logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
Meitner AB logotyp
MyStudyWeb logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
LingoLooper logotyp
Learnlab logotyp
Levebee logotyp
Omniway AB logotyp
Kattalo logotyp
Inspera logotyp
EdAider logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Microsoft logotyp
Digiexam logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Educateit Nordic AB logotyp

Managering

Huvudman

Atea Sverige AB logotyp
Qlosr AB logotyp
Microsoft logotyp
Eventful AB logotyp

Medarbetarsamtal

Huvudman

Microsoft logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
itslearning AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Stratsys AB logotyp

Medarbetarsamtal

Skolledning

Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Microsoft logotyp
itslearning AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Stratsys AB logotyp

Myndighetsrapportering

Huvudman

Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Meitner AB logotyp
Omniway AB logotyp
TRUE logotyp
SchoolSoft AB logotyp
EdShare logotyp
Microsoft logotyp
Quiculum AB logotyp
 Allbry AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
InfoMentor logotyp
Vigilo logotyp
Skola24 logotyp
Tietoevry logotyp

Myndighetsrapportering

Skolledning

Stratsys AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Omniway AB logotyp
StudyBee AB logotyp
TRUE logotyp
Quiculum AB logotyp
Vigilo logotyp
InfoMentor logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Tietoevry logotyp
Meitner AB logotyp
Skola24 logotyp
Microsoft logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Organisationshantering, grunduppgifter

Huvudman

Quiculum AB logotyp
Vigilo logotyp
Omniway AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Tietoevry logotyp
EdAider logotyp
Prorenata logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Skola24 logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Meitner AB logotyp

Organisationshantering, grunduppgifter

Skolledning

Tempus Information Systems AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Omniway AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Microsoft logotyp
Stratsys AB logotyp
Vigilo logotyp
Meitner AB logotyp
Skola24 logotyp
EdAider logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp

Pedagogisk dokumentation och reflektion

Undervisning

Omniway AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Learnlab logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Bayou Ab logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Haldor logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
Lexplore logotyp
InfoMentor logotyp
PictureMyLife logotyp
Magma logotyp
Microsoft logotyp
Tietoevry logotyp
itslearning AB logotyp
Quiculum AB logotyp
EdAider logotyp
Meitner AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Pedagogisk planering

Undervisning

SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
NE Sverige AB logotyp
Gleerups logotyp
Learnlab logotyp
Meitner AB logotyp
Omniway AB logotyp
Lexplore logotyp
Quiculum AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Liber AB logotyp
Natur & Kultur logotyp
EdAider logotyp
Haldor logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
Sanoma logotyp
itslearning AB logotyp
Microsoft logotyp
InfoMentor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Hej SYV AB logotyp
Magma logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Edusphere AB logotyp

Personalhantering

Huvudman

Vigilo logotyp
Stratsys AB logotyp
Meitner AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Omniway AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp

Planera målstyrd undervisning

Skolledning

Omniway AB logotyp
StudyBee AB logotyp
EdAider logotyp
Tietoevry logotyp
Quiculum AB logotyp
itslearning AB logotyp
InfoMentor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Stratsys AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Microsoft logotyp
Haldor logotyp

Provisionering

Huvudman

Meitner AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Omniway AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Eventful AB logotyp
Skolon AB logotyp
Tietoevry logotyp
Vigilo logotyp
Qlosr AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Rapportera betyg, nationella prov

Undervisning

Microsoft logotyp
Omniway AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Dugga AB logotyp
InfoMentor logotyp
Digiexam logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
StudyBee AB logotyp
Meitner AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Regelefterlevnad

Huvudman

Quiculum AB logotyp
Omniway AB logotyp
Vigilo logotyp
StudyBee AB logotyp
Eventful AB logotyp
Meitner AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Stratsys AB logotyp

Regelefterlevnad

Skolledning

Meitner AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Omniway AB logotyp

Resursbokning

Skolledning

SchoolSoft AB logotyp
Skola24 logotyp
Edusphere AB logotyp
Microsoft logotyp
Meitner AB logotyp
InfoMentor logotyp
itslearning AB logotyp
REACHRS logotyp
Quiculum AB logotyp

Resursfördelning

Skolledning

EdShare logotyp
Lexplore logotyp
Stratsys AB logotyp
Quiculum AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
EdAider logotyp
Tietoevry logotyp
Vigilo logotyp
Skola24 logotyp
StudyBee AB logotyp
Omniway AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
 Allbry AB logotyp

Resursfördelningsansvar

Huvudman

SchoolSoft AB logotyp
Skola24 logotyp
 Allbry AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Vigilo logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Quiculum AB logotyp
Lexplore logotyp
Tietoevry logotyp
EdShare logotyp

Schemaläggning

Skolledning

Haldor logotyp
Royal Schedule logotyp
Vigilo logotyp
Tietoevry logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Skola24 logotyp
SchoolSoft AB logotyp
InfoMentor logotyp
Bayou Ab logotyp
Meitner AB logotyp
EdAider logotyp

Schemavisning

Skolledning

Omniway AB logotyp
Royal Schedule logotyp
itslearning AB logotyp
Haldor logotyp
Tietoevry logotyp
Meitner AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Vigilo logotyp
InfoMentor logotyp
Skola24 logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Bayou Ab logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Skapa innehåll

Undervisning

Learnlab logotyp
PictureMyLife logotyp
Bayou Ab logotyp
Hypocampus AB logotyp
Wanderword logotyp
Gleerups logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Microsoft logotyp
Haldor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Sanoma logotyp
Dugga AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
NUITEQ logotyp
StudyBee AB logotyp
Adzspec Technologies AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Magma logotyp
itslearning AB logotyp
Creaza AS logotyp
EdAider logotyp
Inspera logotyp
Omniway AB logotyp
Meitner AB logotyp
Digiexam logotyp
Tietoevry logotyp
Ludenso logotyp
Natur & Kultur logotyp

Skolbibliotek

Skolledning

Publizon AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Lexplore logotyp

Skolpliktsbevakning

Huvudman

Skola24 logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
Vigilo logotyp
Quiculum AB logotyp
StudyBee AB logotyp

Skolskjutsplanering

Huvudman

Tietoevry logotyp

Stödinsatser

Skolledning

Haldor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Edusphere AB logotyp
Meitner AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
InfoMentor logotyp
Lexplore logotyp
REACHRS logotyp
Vigilo logotyp
Imvi Labs AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Educateit Nordic AB logotyp
Inspera logotyp
Bayou Ab logotyp
itslearning AB logotyp
EdShare logotyp
Digiexam logotyp
Microsoft logotyp
Magma logotyp
Zimify Group AB logotyp
 Allbry AB logotyp

Stödverktyg

Undervisning

Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Wanderword logotyp
Magma logotyp
PictureMyLife logotyp
itslearning AB logotyp
LingoLooper logotyp
Haldor logotyp
Imvi Labs AB logotyp
Learnlab logotyp
NUITEQ logotyp
Oribi logotyp
Skolstil logotyp
Dugga AB logotyp
Microsoft logotyp
Natur & Kultur logotyp
Digiexam logotyp
Kattalo logotyp
Publizon AB logotyp
Svensk Talteknologi AB logotyp
Sanoma logotyp
Zimify Group AB logotyp
Omniway AB logotyp

Summativ bedömning

Undervisning

Digiexam logotyp
Tietoevry logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Microsoft logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
NE Sverige AB logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
itslearning AB logotyp
Linguista logotyp
Quiculum AB logotyp
Lexplore logotyp
NUITEQ logotyp
InfoMentor logotyp
Magma logotyp
Omniway AB logotyp
MyStudyWeb logotyp
Haldor logotyp
Dugga AB logotyp
EdAider logotyp
Eddler logotyp
StudyBee AB logotyp
Inspera logotyp
Meitner AB logotyp

Systematiskt kvalitetsarbete

Huvudman

itslearning AB logotyp
EdShare logotyp
Lexplore logotyp
Magma logotyp
 Allbry AB logotyp
Vigilo logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Skola24 logotyp
Bayou Ab logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Haldor logotyp
EdAider logotyp
MyStudyWeb logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
REACHRS logotyp
Tietoevry logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Omniway AB logotyp
InfoMentor logotyp
Meitner AB logotyp
Stratsys AB logotyp

Systematiskt kvalitetsarbete

Skolledning

Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
Lexplore logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
MyStudyWeb logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
EdShare logotyp
StudyBee AB logotyp
EdAider logotyp
 Allbry AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
itslearning AB logotyp
Inspera logotyp
Magma logotyp
InfoMentor logotyp
Omniway AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Stratsys AB logotyp
Haldor logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Tilldelning och åtkomst

Huvudman

Atea Sverige AB logotyp
Eventful AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Omniway AB logotyp
CodeEasy logotyp
Qlosr AB logotyp
Prorenata logotyp
Skolon AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Edusphere AB logotyp
Microsoft logotyp

Tjänsteplanering

Skolledning

EdShare logotyp
Omniway AB logotyp
EdAider logotyp
Skola24 logotyp
Vigilo logotyp
Tietoevry logotyp
 Allbry AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Quiculum AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Utvecklingssamtal

Undervisning

Meitner AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
itslearning AB logotyp
InfoMentor logotyp
Haldor logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Bayou Ab logotyp
Microsoft logotyp

Verksamhetsplanering

Skolledning

 Allbry AB logotyp
itslearning AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Educateit Nordic AB logotyp
Quiculum AB logotyp
StudyBee AB logotyp
InfoMentor logotyp
Tietoevry logotyp
EdAider logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Omniway AB logotyp
REACHRS logotyp
Bayou Ab logotyp
Lexplore logotyp
Magma logotyp
Haldor logotyp
Atea Sverige AB logotyp