Skola

Offentliga utbildningssystemets processer

Filtrera sökresultatet utifrån huvudområden, områden och inriktningar för att läsa mer om de olika företag som finns och de digitala tjänster och produkter som erbjuds.

Sök och filtrera resultat

Administrera barn- elevgrupper

Skolledning

Tietoevry logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Microsoft logotyp
Bayou Ab logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Vigilo logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Meitner AB logotyp
InfoMentor logotyp

Administrera personaluppgifter

Skolledning

Omniway AB logotyp
Tietoevry logotyp
Meitner AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Stratsys AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Microsoft logotyp
Vigilo logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Administrera studie- kursplaner

Skolledning

Vigilo logotyp
Meitner AB logotyp
Omniway AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Stratsys AB logotyp
CodeEasy logotyp
Tietoevry logotyp
Quiculum AB logotyp
InfoMentor logotyp
itslearning AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
StudyBee AB logotyp

Analysera verksamhetsdata

Huvudman

Eventful AB logotyp
Bayou Ab logotyp
MyStudyWeb logotyp
Omniway AB logotyp
EdShare logotyp
Prorenata logotyp
Skolon AB logotyp
Lexplore logotyp
 Allbry AB logotyp
EdAider logotyp
Digital Fox logotyp
Quiculum AB logotyp
Magma logotyp
SchoolSoft AB logotyp
InfoMentor logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Vigilo logotyp
StudyBee AB logotyp
Meitner AB logotyp
Haldor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Microsoft logotyp
itslearning AB logotyp
Dugga AB logotyp
Skola24 logotyp
Stratsys AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Inspera logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Tietoevry logotyp

Analysera verksamhetsdata

Skolledning

Tempus Information Systems AB logotyp
InfoMentor logotyp
Lexplore logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Meitner AB logotyp
Vigilo logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Zimify Group AB logotyp
CodeEasy logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Dugga AB logotyp
Magma logotyp
 Allbry AB logotyp
itslearning AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Skola24 logotyp
Skolon AB logotyp
Quiculum AB logotyp
EdShare logotyp
Bayou Ab logotyp
StudyBee AB logotyp
Digital Fox logotyp
Microsoft logotyp
Haldor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tietoevry logotyp
EdAider logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Omniway AB logotyp

Ansökan och placering

Huvudman

Meitner AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
EdShare logotyp
Vigilo logotyp
Tietoevry logotyp

Använda digitala läromedel

Undervisning

Natur & Kultur logotyp
Wacano logotyp
Magma logotyp
Omniway AB logotyp
EdAider logotyp
Liber AB logotyp
Kattalo logotyp
Studentlitteratur AB logotyp
MyStudyWeb logotyp
Mobile Stories logotyp
Skolon AB logotyp
CHEMX Education AB logotyp
Kikora Matematik logotyp
NE Sverige AB logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Digiexam logotyp
Adzspec Technologies AB logotyp
Hej SYV AB logotyp
Edusphere AB logotyp
Ludenso logotyp
Evolytes ehf logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
Creaza AS logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Levebee logotyp
Howdou logotyp
Skoltavlan logotyp
Skolstil logotyp
Sanoma logotyp
Zimify Group AB logotyp
Alfamax AB logotyp
Skolmedia logotyp
Edda Knowledge logotyp
Gleerups logotyp
Hypocampus AB logotyp
Eddler logotyp

Använda digitala läromedelsspel

Undervisning

Adzspec Technologies AB logotyp
Alfamax AB logotyp
Skoltavlan logotyp
Howdou logotyp
Microsoft logotyp
Wanderword logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Sanoma logotyp
Studentlitteratur AB logotyp
Levebee logotyp
Zimify Group AB logotyp
Natur & Kultur logotyp
Evolytes ehf logotyp
LingoLooper logotyp
NUITEQ logotyp
Kattalo logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
MyStudyWeb logotyp
Liber AB logotyp

Använda digitalt innehåll

Undervisning

Evolytes ehf logotyp
Oribi logotyp
Kikora Matematik logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Learnlab logotyp
Skolstil logotyp
Eddler logotyp
Dugga AB logotyp
Natur & Kultur logotyp
Skolmedia logotyp
Magma logotyp
Zimify Group AB logotyp
Kattalo logotyp
Edda Knowledge logotyp
Edusphere AB logotyp
PictureMyLife logotyp
MyStudyWeb logotyp
Lexplore logotyp
Publizon AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Studentlitteratur AB logotyp
Imvi Labs AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Alfamax AB logotyp
Klövra AB logotyp
Howdou logotyp
Hypocampus AB logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
Creaza AS logotyp
NUITEQ logotyp
Omniway AB logotyp
Levebee logotyp
Liber AB logotyp
Microsoft logotyp
Adzspec Technologies AB logotyp
Sanoma logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
Skoltavlan logotyp
Gleerups logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Wacano logotyp
StudyBee AB logotyp
NE Sverige AB logotyp
Ludenso logotyp
Hej SYV AB logotyp
Moderskeppet logotyp
Mobile Stories logotyp
EdAider logotyp

Avgifter och utbetalningar

Huvudman

Tempus Information Systems AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
Microsoft logotyp
Vigilo logotyp

Dela material

Undervisning

Dugga AB logotyp
Tietoevry logotyp
Microsoft logotyp
Natur & Kultur logotyp
Mobile Stories logotyp
Creaza AS logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Gleerups logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
StudyBee AB logotyp
InfoMentor logotyp
Skolon AB logotyp
Omniway AB logotyp
EdAider logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Edusphere AB logotyp
itslearning AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Meitner AB logotyp
Sanoma logotyp
Quiculum AB logotyp
Learnlab logotyp
Haldor logotyp
Hypocampus AB logotyp
Bayou Ab logotyp

Dialog med hemmet

Huvudman

Artologik Survey&Report logotyp
Vigilo logotyp
Meitner AB logotyp
 Allbry AB logotyp
Prorenata logotyp
Haldor logotyp
StudyBee AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tietoevry logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Quiculum AB logotyp
itslearning AB logotyp
Skola24 logotyp
InfoMentor logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Microsoft logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Bayou Ab logotyp

Dialog med hemmet

Undervisning

PictureMyLife logotyp
Microsoft logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Meitner AB logotyp
Lexplore logotyp
itslearning AB logotyp
Learnlab logotyp
Tietoevry logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
InfoMentor logotyp
Haldor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Bayou Ab logotyp
StudyBee AB logotyp
Zimify Group AB logotyp
Quiculum AB logotyp

Dialog med hemmet

Skolledning

Haldor logotyp
Bayou Ab logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Microsoft logotyp
Tietoevry logotyp
Quiculum AB logotyp
itslearning AB logotyp
Skola24 logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
InfoMentor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Meitner AB logotyp
Vigilo logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Digitala samtycken

Huvudman

 Allbry AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Prorenata logotyp
Omniway AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
InfoMentor logotyp
Bayou Ab logotyp
Tietoevry logotyp

Digitala samtycken

Skolledning

Unikum - Unikt lärande AB logotyp
InfoMentor logotyp
Omniway AB logotyp
Tietoevry logotyp
Bayou Ab logotyp

Distribution

Huvudman

EdAider logotyp
EdShare logotyp
Omniway AB logotyp
Meitner AB logotyp
Edusphere AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Skolon AB logotyp
Eventful AB logotyp
MyStudyWeb logotyp
Systematic Sverige AB logotyp

Distribution

Skolledning

EdAider logotyp
MyStudyWeb logotyp
itslearning AB logotyp
EdShare logotyp
Omniway AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Edusphere AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Skolon AB logotyp

Distribution

Undervisning

Atea Sverige AB logotyp
Omniway AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Skolon AB logotyp
EdShare logotyp
Edusphere AB logotyp
MyStudyWeb logotyp

Ekonomihantering

Huvudman

Vigilo logotyp
Stratsys AB logotyp
EdShare logotyp
Skola24 logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Omniway AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp

Elevantagning

Huvudman

Tietoevry logotyp
Meitner AB logotyp
Dugga AB logotyp
Vigilo logotyp
InfoMentor logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Elevhälsa och journalhantering

Skolledning

Unikum - Unikt lärande AB logotyp
EdAider logotyp
StudyBee AB logotyp
Digital Fox logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Prorenata logotyp
 Allbry AB logotyp

Enkäter och utvärdering

Huvudman

 Allbry AB logotyp
Prorenata logotyp
InfoMentor logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Microsoft logotyp
EdAider logotyp
itslearning AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Stratsys AB logotyp

Enkäter och utvärderingar

Skolledning

itslearning AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Microsoft logotyp
Haldor logotyp
Bayou Ab logotyp
StudyBee AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
 Allbry AB logotyp
InfoMentor logotyp
EdAider logotyp

Enkäter och utvärderingar

Undervisning

Microsoft logotyp
itslearning AB logotyp
Inspera logotyp
InfoMentor logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Haldor logotyp
StudyBee AB logotyp
EdAider logotyp
Bayou Ab logotyp

Formativ bedömning

Undervisning

Sanoma logotyp
Haldor logotyp
Microsoft logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Kattalo logotyp
SchoolSoft AB logotyp
itslearning AB logotyp
Natur & Kultur logotyp
Learnlab logotyp
Inspera logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
NUITEQ logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Liber AB logotyp
Omniway AB logotyp
Digiexam logotyp
Dugga AB logotyp
Linguista logotyp
EdAider logotyp
Bayou Ab logotyp
Meitner AB logotyp
StudyBee AB logotyp
InfoMentor logotyp
Eddler logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
Magma logotyp
CHEMX Education AB logotyp

Frånvarohantering

Skolledning

Skola24 logotyp
Vigilo logotyp
Omniway AB logotyp
Digital Fox logotyp
Meitner AB logotyp
EdShare logotyp
StudyBee AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Haldor logotyp
InfoMentor logotyp
Tietoevry logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Frånvarorapportering

Undervisning

EdShare logotyp
InfoMentor logotyp
Quiculum AB logotyp
Omniway AB logotyp
Skola24 logotyp
Linguista logotyp
Meitner AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Haldor logotyp
StudyBee AB logotyp
itslearning AB logotyp

Hantera personrelaterad information

Huvudman

Meitner AB logotyp
Omniway AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Microsoft logotyp
Vigilo logotyp
Quiculum AB logotyp
EdAider logotyp
Qlosr AB logotyp
Tietoevry logotyp

Hantering av betyg

Huvudman

Unikum - Unikt lärande AB logotyp
InfoMentor logotyp
Vigilo logotyp
StudyBee AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Omniway AB logotyp
Meitner AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp

Hantering av betyg

Skolledning

Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
Vigilo logotyp
Omniway AB logotyp
InfoMentor logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Microsoft logotyp
StudyBee AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Meitner AB logotyp

Hårdvara

Huvudman

Qlosr AB logotyp
Microsoft logotyp
Eventful AB logotyp
Omniway AB logotyp
Imvi Labs AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp

Identitets- och behörighetshantering

Huvudman

Tietoevry logotyp
Skolon AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Eventful AB logotyp
Prorenata logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Omniway AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Qlosr AB logotyp

IDP- och SSO-tjänster

Huvudman

Omniway AB logotyp
Eventful AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Skolon AB logotyp
Qlosr AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Tietoevry logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp

Individuell kunskapsutveckling

Undervisning

Dugga AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Levebee logotyp
Bayou Ab logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
EdAider logotyp
itslearning AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tietoevry logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Sanoma logotyp
InfoMentor logotyp
NUITEQ logotyp
Haldor logotyp
Natur & Kultur logotyp
StudyBee AB logotyp
Omniway AB logotyp
Howdou logotyp
Lexplore logotyp
Microsoft logotyp
Evolytes ehf logotyp

Individuell studieplan

Undervisning

Active Quiz Europe AB logotyp
Omniway AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
REACHRS logotyp
EdAider logotyp
Learnlab logotyp
Tietoevry logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Quiculum AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Microsoft logotyp
Meitner AB logotyp

Individuell utvecklingsplan

Undervisning

Meitner AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
EdAider logotyp
itslearning AB logotyp
Microsoft logotyp
Quiculum AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Bayou Ab logotyp
InfoMentor logotyp
Haldor logotyp
Omniway AB logotyp
Kattalo logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tietoevry logotyp

Internet och lokala nätverk

Huvudman

Atea Sverige AB logotyp
Qlosr AB logotyp

Kataloger och metakataloger

Huvudman

Microsoft logotyp
Quiculum AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Qlosr AB logotyp
Tietoevry logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Omniway AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Skolon AB logotyp
Eventful AB logotyp

Kommunalt aktivitetsansvar

Huvudman

Tietoevry logotyp
Quiculum AB logotyp
 Allbry AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Kompetensutveckling

Huvudman

Atea Sverige AB logotyp
Edusphere AB logotyp
EdAider logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Skola24 logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
itslearning AB logotyp
Magma logotyp
Microsoft logotyp
 Allbry AB logotyp
Omniway AB logotyp
Eventful AB logotyp
Lexplore logotyp
Dugga AB logotyp

Kompetensutveckling

Skolledning

Edusphere AB logotyp
Lexplore logotyp
Learnlab logotyp
Magma logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
CodeEasy logotyp
Howdou logotyp
Zimify Group AB logotyp
Microsoft logotyp
EdAider logotyp
Omniway AB logotyp
Skola24 logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
itslearning AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp

Kompetensutveckling

Undervisning

Atea Sverige AB logotyp
Hypocampus AB logotyp
Evolytes ehf logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Moderskeppet logotyp
Sanoma logotyp
Edusphere AB logotyp
Learnlab logotyp
NE Sverige AB logotyp
Magma logotyp
Zimify Group AB logotyp
Liber AB logotyp
REACHRS logotyp
itslearning AB logotyp
Dugga AB logotyp
Omniway AB logotyp
Microsoft logotyp
Wanderword logotyp
Howdou logotyp
EdAider logotyp
NUITEQ logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Meitner AB logotyp
Kattalo logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Natur & Kultur logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
Lexplore logotyp

Kunskapsmätning

Undervisning

SchoolSoft AB logotyp
Educateit Nordic AB logotyp
CHEMX Education AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
NE Sverige AB logotyp
Levebee logotyp
Dugga AB logotyp
EdAider logotyp
MyStudyWeb logotyp
Sanoma logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Magma logotyp
itslearning AB logotyp
Omniway AB logotyp
Microsoft logotyp
Digiexam logotyp
Kattalo logotyp
LingoLooper logotyp
Publizon AB logotyp
Inspera logotyp
Meitner AB logotyp
Learnlab logotyp

Managering

Huvudman

Qlosr AB logotyp
Eventful AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Microsoft logotyp

Medarbetarsamtal

Huvudman

Artologik Survey&Report logotyp
Microsoft logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
itslearning AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Medarbetarsamtal

Skolledning

Bayou Ab logotyp
Stratsys AB logotyp
Microsoft logotyp
itslearning AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Myndighetsrapportering

Huvudman

SchoolSoft AB logotyp
Vigilo logotyp
InfoMentor logotyp
 Allbry AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
TRUE logotyp
Skola24 logotyp
EdShare logotyp
Quiculum AB logotyp
Meitner AB logotyp
Omniway AB logotyp
Tietoevry logotyp
Stratsys AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Microsoft logotyp

Myndighetsrapportering

Skolledning

Omniway AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Tietoevry logotyp
StudyBee AB logotyp
Microsoft logotyp
Skola24 logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
TRUE logotyp
Quiculum AB logotyp
Meitner AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
InfoMentor logotyp
Vigilo logotyp

Organisationshantering, grunduppgifter

Huvudman

Prorenata logotyp
Stratsys AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Meitner AB logotyp
Skola24 logotyp
Vigilo logotyp
EdAider logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Omniway AB logotyp

Organisationshantering, grunduppgifter

Skolledning

Skola24 logotyp
EdAider logotyp
Vigilo logotyp
Quiculum AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Microsoft logotyp
Stratsys AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tietoevry logotyp
Meitner AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Omniway AB logotyp

Pedagogisk dokumentation och reflektion

Undervisning

Magma logotyp
Learnlab logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Tietoevry logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Bayou Ab logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
Quiculum AB logotyp
EdAider logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
Omniway AB logotyp
Microsoft logotyp
SchoolSoft AB logotyp
PictureMyLife logotyp
Lexplore logotyp
Haldor logotyp
itslearning AB logotyp
Meitner AB logotyp
InfoMentor logotyp

Pedagogisk planering

Undervisning

Haldor logotyp
StudyBee AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Gleerups logotyp
InfoMentor logotyp
Magma logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
EdAider logotyp
Quiculum AB logotyp
Meitner AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Mobile Stories logotyp
Sanoma logotyp
Edusphere AB logotyp
Omniway AB logotyp
Liber AB logotyp
itslearning AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Natur & Kultur logotyp
Lexplore logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
Learnlab logotyp
NE Sverige AB logotyp
Microsoft logotyp
Hej SYV AB logotyp
Tietoevry logotyp

Personalhantering

Huvudman

Tempus Information Systems AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Meitner AB logotyp
Omniway AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Vigilo logotyp
Tietoevry logotyp
Stratsys AB logotyp

Planera målstyrd undervisning

Skolledning

Tietoevry logotyp
Omniway AB logotyp
InfoMentor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Haldor logotyp
Stratsys AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Quiculum AB logotyp
EdAider logotyp
Microsoft logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
itslearning AB logotyp

Provisionering

Huvudman

Tempus Information Systems AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Eventful AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Omniway AB logotyp
Meitner AB logotyp
Tietoevry logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Vigilo logotyp
Skolon AB logotyp
Qlosr AB logotyp

Rapportera betyg, nationella prov

Undervisning

Microsoft logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Digiexam logotyp
Omniway AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Dugga AB logotyp
InfoMentor logotyp
Meitner AB logotyp
Quiculum AB logotyp

Regelefterlevnad

Huvudman

SchoolSoft AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Eventful AB logotyp
Vigilo logotyp
Stratsys AB logotyp
Omniway AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Meitner AB logotyp

Regelefterlevnad

Skolledning

Omniway AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Meitner AB logotyp

Resursbokning

Skolledning

Meitner AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
InfoMentor logotyp
Skola24 logotyp
Quiculum AB logotyp
Microsoft logotyp
Edusphere AB logotyp
itslearning AB logotyp
REACHRS logotyp

Resursfördelning

Skolledning

Tempus Information Systems AB logotyp
 Allbry AB logotyp
EdAider logotyp
Tietoevry logotyp
StudyBee AB logotyp
Lexplore logotyp
Omniway AB logotyp
EdShare logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Vigilo logotyp
Stratsys AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Skola24 logotyp

Resursfördelningsansvar

Huvudman

EdShare logotyp
Quiculum AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Vigilo logotyp
Stratsys AB logotyp
Bayou Ab logotyp
StudyBee AB logotyp
Skola24 logotyp
 Allbry AB logotyp
Lexplore logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp

Schemaläggning

Skolledning

Skola24 logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Vigilo logotyp
Royal Schedule logotyp
Tietoevry logotyp
Haldor logotyp
InfoMentor logotyp
Meitner AB logotyp
Quiculum AB logotyp
EdAider logotyp
Bayou Ab logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Schemavisning

Skolledning

Bayou Ab logotyp
Meitner AB logotyp
Omniway AB logotyp
Skola24 logotyp
Tietoevry logotyp
Royal Schedule logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Vigilo logotyp
itslearning AB logotyp
Quiculum AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
InfoMentor logotyp
Haldor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Skapa innehåll

Undervisning

Learnlab logotyp
Tietoevry logotyp
Magma logotyp
NUITEQ logotyp
Ludenso logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Gleerups logotyp
PictureMyLife logotyp
Mobile Stories logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
EdAider logotyp
Microsoft logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
StudyBee AB logotyp
Meitner AB logotyp
Sanoma logotyp
aMuze! Interactive AB logotyp
Wanderword logotyp
Hypocampus AB logotyp
Adzspec Technologies AB logotyp
itslearning AB logotyp
CHEMX Education AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Dugga AB logotyp
Digiexam logotyp
Creaza AS logotyp
Inspera logotyp
Natur & Kultur logotyp
Haldor logotyp
Omniway AB logotyp

Skolbibliotek

Skolledning

Systematic Sverige AB logotyp
Lexplore logotyp
Publizon AB logotyp

Skolpliktsbevakning

Huvudman

Digital Fox logotyp
Vigilo logotyp
SchoolSoft AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Skola24 logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp

Skolskjutsplanering

Huvudman

Tietoevry logotyp

Stödinsatser

Skolledning

Active Quiz Europe AB logotyp
Lexplore logotyp
SchoolSoft AB logotyp
REACHRS logotyp
Microsoft logotyp
Imvi Labs AB logotyp
 Allbry AB logotyp
Magma logotyp
Meitner AB logotyp
Zimify Group AB logotyp
Quiculum AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Vigilo logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
InfoMentor logotyp
Haldor logotyp
Edusphere AB logotyp
Digital Fox logotyp
itslearning AB logotyp
Educateit Nordic AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Inspera logotyp
EdShare logotyp
Digiexam logotyp

Stödverktyg

Undervisning

Imvi Labs AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Sanoma logotyp
LingoLooper logotyp
NUITEQ logotyp
Publizon AB logotyp
Zimify Group AB logotyp
Magma logotyp
Dugga AB logotyp
Svensk Talteknologi AB logotyp
itslearning AB logotyp
Microsoft logotyp
Kattalo logotyp
Learnlab logotyp
Wanderword logotyp
Skolstil logotyp
Digiexam logotyp
Oribi logotyp
Haldor logotyp
PictureMyLife logotyp
Natur & Kultur logotyp
Omniway AB logotyp

Summativ bedömning

Undervisning

Omniway AB logotyp
Magma logotyp
Inspera logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Digiexam logotyp
Lexplore logotyp
MyStudyWeb logotyp
NE Sverige AB logotyp
Microsoft logotyp
StudyBee AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
EdAider logotyp
Meitner AB logotyp
Dugga AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Linguista logotyp
NUITEQ logotyp
InfoMentor logotyp
Tietoevry logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
itslearning AB logotyp
Haldor logotyp
Eddler logotyp

Systematiskt kvalitetsarbete

Huvudman

StudyBee AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Vigilo logotyp
Bayou Ab logotyp
REACHRS logotyp
EdAider logotyp
Meitner AB logotyp
Skola24 logotyp
EdShare logotyp
itslearning AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
InfoMentor logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Omniway AB logotyp
 Allbry AB logotyp
Stratsys AB logotyp
MyStudyWeb logotyp
Tietoevry logotyp
Lexplore logotyp
Digital Fox logotyp
Haldor logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Magma logotyp

Systematiskt kvalitetsarbete

Skolledning

Quiculum AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
EdShare logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
EdAider logotyp
itslearning AB logotyp
Lexplore logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Tietoevry logotyp
Magma logotyp
MyStudyWeb logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Omniway AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Haldor logotyp
 Allbry AB logotyp
InfoMentor logotyp
Inspera logotyp

Tilldelning och åtkomst

Huvudman

Eventful AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Qlosr AB logotyp
Microsoft logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Skolon AB logotyp
Edusphere AB logotyp
CodeEasy logotyp
Prorenata logotyp
Omniway AB logotyp

Tjänsteplanering

Skolledning

Skola24 logotyp
Omniway AB logotyp
Vigilo logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
EdShare logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Quiculum AB logotyp
 Allbry AB logotyp
Stratsys AB logotyp
EdAider logotyp

Utvecklingssamtal

Undervisning

Quiculum AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Meitner AB logotyp
Tietoevry logotyp
Bayou Ab logotyp
InfoMentor logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Haldor logotyp
Microsoft logotyp
itslearning AB logotyp

Verksamhetsplanering

Skolledning

SchoolSoft AB logotyp
Stratsys AB logotyp
 Allbry AB logotyp
Magma logotyp
Quiculum AB logotyp
EdAider logotyp
Haldor logotyp
StudyBee AB logotyp
InfoMentor logotyp
Omniway AB logotyp
REACHRS logotyp
Educateit Nordic AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Tietoevry logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
itslearning AB logotyp
Lexplore logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp