Start / Skola

Skola

Offentliga utbildningssystemets processer

Filtrera sökresultatet utifrån huvudområden, områden och inriktningar för att läsa mer om de olika företag som finns och de digitala tjänster och produkter som erbjuds.

Sök och filtrera resultat

Administrera barn- elevgrupper

Skolledning

Tietoevry logotyp
Meitner AB logotyp
InfoMentor logotyp
Bayou Ab logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Vigilo logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Microsoft logotyp
Quiculum AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp

Administrera personaluppgifter

Skolledning

Meitner AB logotyp
Quiculum AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Vigilo logotyp
Tietoevry logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Microsoft logotyp
Stratsys AB logotyp

Administrera studie- kursplaner

Skolledning

Vigilo logotyp
CodeEasy logotyp
Bayou Ab logotyp
InfoMentor logotyp
StudyBee AB logotyp
Quiculum AB logotyp
itslearning AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Meitner AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Analysera verksamhetsdata

Huvudman

Eventful AB logotyp
Magma logotyp
Tietoevry logotyp
Microsoft logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Haldor logotyp
Quiculum AB logotyp
InfoMentor logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Inspera logotyp
Prorenata logotyp
Skola24 logotyp
EdAider logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Dugga AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Lexplore logotyp
Vigilo logotyp
MyStudyWeb logotyp
Meitner AB logotyp
Bayou Ab logotyp
itslearning AB logotyp

Analysera verksamhetsdata

Skolledning

itslearning AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
InfoMentor logotyp
Bayou Ab logotyp
Magma logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Haldor logotyp
StudyBee AB logotyp
EdAider logotyp
Microsoft logotyp
Skola24 logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Vigilo logotyp
Dugga AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Lexplore logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
CodeEasy logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Meitner AB logotyp
Tietoevry logotyp

Ansökan och placering

Huvudman

SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
Vigilo logotyp
Meitner AB logotyp

Använda digitala läromedel

Undervisning

Studentlitteratur AB logotyp
EdAider logotyp
Creaza AS logotyp
Edusphere AB logotyp
Alfamax AB logotyp
Sanoma logotyp
Wacano logotyp
Gleerups logotyp
Eddler logotyp
Liber AB logotyp
Evolytes ehf logotyp
Magma logotyp
Skoltavlan logotyp
Skolmedia logotyp
Hypocampus AB logotyp
Hej SYV AB logotyp
Kattalo logotyp
Skolon AB logotyp
MyStudyWeb logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Natur & Kultur logotyp
Digiexam logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
Kikora Matematik logotyp
Levebee logotyp

Använda digitala läromedelsspel

Undervisning

Kattalo logotyp
Levebee logotyp
NUITEQ logotyp
Studentlitteratur AB logotyp
Microsoft logotyp
Natur & Kultur logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Sanoma logotyp
Skoltavlan logotyp
Evolytes ehf logotyp
Liber AB logotyp
MyStudyWeb logotyp
Alfamax AB logotyp
LingoLooper logotyp

Använda digitalt innehåll

Undervisning

Gleerups logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
Learnlab logotyp
Lexplore logotyp
Eddler logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Natur & Kultur logotyp
Kikora Matematik logotyp
Oribi logotyp
StudyBee AB logotyp
Studentlitteratur AB logotyp
MyStudyWeb logotyp
EdAider logotyp
Sanoma logotyp
Hypocampus AB logotyp
Liber AB logotyp
Evolytes ehf logotyp
Levebee logotyp
Wacano logotyp
Skolmedia logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Microsoft logotyp
NUITEQ logotyp
PictureMyLife logotyp
Hej SYV AB logotyp
Publizon AB logotyp
Kattalo logotyp
Imvi Labs AB logotyp
Edusphere AB logotyp
Alfamax AB logotyp
Magma logotyp
Klövra AB logotyp
Skoltavlan logotyp
Creaza AS logotyp

Avgifter och utbetalningar

Huvudman

Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
Microsoft logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Vigilo logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Dela material

Undervisning

Edusphere AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Skolon AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Natur & Kultur logotyp
Haldor logotyp
itslearning AB logotyp
Hypocampus AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
Microsoft logotyp
Sanoma logotyp
Meitner AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
EdAider logotyp
Dugga AB logotyp
Creaza AS logotyp
Gleerups logotyp
Learnlab logotyp
InfoMentor logotyp

Dialog med hemmet

Huvudman

Bayou Ab logotyp
itslearning AB logotyp
Meitner AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Microsoft logotyp
Vigilo logotyp
Haldor logotyp
InfoMentor logotyp
Skola24 logotyp
Prorenata logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Tietoevry logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
StudyBee AB logotyp

Dialog med hemmet

Undervisning

InfoMentor logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Lexplore logotyp
Meitner AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
Haldor logotyp
Microsoft logotyp
Bayou Ab logotyp
StudyBee AB logotyp
PictureMyLife logotyp
SchoolSoft AB logotyp
itslearning AB logotyp
Learnlab logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Dialog med hemmet

Skolledning

Skola24 logotyp
Microsoft logotyp
itslearning AB logotyp
Tietoevry logotyp
Meitner AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
SchoolSoft AB logotyp
InfoMentor logotyp
Haldor logotyp
Vigilo logotyp
Quiculum AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
StudyBee AB logotyp

Digitala samtycken

Huvudman

Prorenata logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Tietoevry logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
InfoMentor logotyp
Bayou Ab logotyp

Digitala samtycken

Skolledning

InfoMentor logotyp
Tietoevry logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Bayou Ab logotyp

Distribution

Huvudman

Systematic Sverige AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Eventful AB logotyp
Meitner AB logotyp
Skolon AB logotyp
EdAider logotyp
MyStudyWeb logotyp
Edusphere AB logotyp

Distribution

Skolledning

Atea Sverige AB logotyp
EdAider logotyp
MyStudyWeb logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Skolon AB logotyp
itslearning AB logotyp
Edusphere AB logotyp

Distribution

Undervisning

Atea Sverige AB logotyp
Skolon AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Edusphere AB logotyp
MyStudyWeb logotyp

Ekonomihantering

Huvudman

SchoolSoft AB logotyp
Vigilo logotyp
Quiculum AB logotyp
Skola24 logotyp
Stratsys AB logotyp
Tietoevry logotyp

Elevantagning

Huvudman

InfoMentor logotyp
Dugga AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Vigilo logotyp
Tietoevry logotyp
Meitner AB logotyp

Elevhälsa och journalhantering

Skolledning

EdAider logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
StudyBee AB logotyp
Prorenata logotyp

Enkäter och utvärdering

Huvudman

EdAider logotyp
Prorenata logotyp
Microsoft logotyp
Bayou Ab logotyp
itslearning AB logotyp
InfoMentor logotyp
Stratsys AB logotyp

Enkäter och utvärderingar

Skolledning

Bayou Ab logotyp
StudyBee AB logotyp
EdAider logotyp
itslearning AB logotyp
InfoMentor logotyp
Haldor logotyp
Microsoft logotyp
Stratsys AB logotyp

Enkäter och utvärderingar

Undervisning

InfoMentor logotyp
StudyBee AB logotyp
EdAider logotyp
Inspera logotyp
itslearning AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Microsoft logotyp
Haldor logotyp

Formativ bedömning

Undervisning

Magma logotyp
Sanoma logotyp
Meitner AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Dugga AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
EdAider logotyp
Kattalo logotyp
Inspera logotyp
Digiexam logotyp
Eddler logotyp
InfoMentor logotyp
itslearning AB logotyp
Natur & Kultur logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Learnlab logotyp
StudyBee AB logotyp
Microsoft logotyp
Haldor logotyp
Tietoevry logotyp
Liber AB logotyp
NUITEQ logotyp
Bayou Ab logotyp

Frånvarohantering

Skolledning

Vigilo logotyp
Meitner AB logotyp
Quiculum AB logotyp
InfoMentor logotyp
Tietoevry logotyp
Skola24 logotyp
Bayou Ab logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Haldor logotyp
SchoolSoft AB logotyp
StudyBee AB logotyp

Frånvarorapportering

Undervisning

Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Haldor logotyp
Tietoevry logotyp
Quiculum AB logotyp
InfoMentor logotyp
itslearning AB logotyp
Meitner AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Skola24 logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Bayou Ab logotyp

Hantera personrelaterad information

Huvudman

Quiculum AB logotyp
Microsoft logotyp
Meitner AB logotyp
EdAider logotyp
Tietoevry logotyp
Vigilo logotyp
Qlosr AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Hantering av betyg

Huvudman

Quiculum AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Vigilo logotyp
Meitner AB logotyp
Tietoevry logotyp
StudyBee AB logotyp
InfoMentor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Hantering av betyg

Skolledning

StudyBee AB logotyp
Tietoevry logotyp
InfoMentor logotyp
Microsoft logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Meitner AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Vigilo logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Hårdvara

Huvudman

Eventful AB logotyp
Microsoft logotyp
Qlosr AB logotyp
Imvi Labs AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp

Identitets- och behörighetshantering

Huvudman

Skolon AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Eventful AB logotyp
Tietoevry logotyp
Prorenata logotyp
StudyBee AB logotyp
Qlosr AB logotyp

IDP- och SSO-tjänster

Huvudman

Atea Sverige AB logotyp
Qlosr AB logotyp
Tietoevry logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Skolon AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Eventful AB logotyp

Individuell kunskapsutveckling

Undervisning

Dugga AB logotyp
Natur & Kultur logotyp
InfoMentor logotyp
itslearning AB logotyp
NUITEQ logotyp
Levebee logotyp
EdAider logotyp
Haldor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Microsoft logotyp
Evolytes ehf logotyp
Quiculum AB logotyp
Sanoma logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Lexplore logotyp
StudyBee AB logotyp
Tietoevry logotyp

Individuell studieplan

Undervisning

Microsoft logotyp
Learnlab logotyp
StudyBee AB logotyp
Meitner AB logotyp
Tietoevry logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
EdAider logotyp
SchoolSoft AB logotyp
REACHRS logotyp
Quiculum AB logotyp

Individuell utvecklingsplan

Undervisning

Kattalo logotyp
itslearning AB logotyp
Tietoevry logotyp
EdAider logotyp
StudyBee AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Bayou Ab logotyp
SchoolSoft AB logotyp
InfoMentor logotyp
Haldor logotyp
Meitner AB logotyp
Microsoft logotyp

Internet och lokala nätverk

Huvudman

Qlosr AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp

Kataloger och metakataloger

Huvudman

Atea Sverige AB logotyp
Eventful AB logotyp
Qlosr AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Microsoft logotyp
Tietoevry logotyp
StudyBee AB logotyp
Skolon AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp

Kommunalt aktivitetsansvar

Huvudman

SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
Quiculum AB logotyp

Kompetensutveckling

Huvudman

Microsoft logotyp
Dugga AB logotyp
Magma logotyp
itslearning AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Skola24 logotyp
EdAider logotyp
Eventful AB logotyp
Lexplore logotyp
Artologik Survey&Report logotyp

Kompetensutveckling

Skolledning

CodeEasy logotyp
Skola24 logotyp
Microsoft logotyp
Magma logotyp
itslearning AB logotyp
EdAider logotyp
Learnlab logotyp
Lexplore logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Atea Sverige AB logotyp

Kompetensutveckling

Undervisning

NUITEQ logotyp
Microsoft logotyp
EdAider logotyp
REACHRS logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
itslearning AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
Lexplore logotyp
Kattalo logotyp
Natur & Kultur logotyp
Sanoma logotyp
Hypocampus AB logotyp
Evolytes ehf logotyp
Liber AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Magma logotyp
Learnlab logotyp
Meitner AB logotyp
Dugga AB logotyp

Kunskapsmätning

Undervisning

Digiexam logotyp
MyStudyWeb logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Learnlab logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Publizon AB logotyp
Educateit Nordic AB logotyp
itslearning AB logotyp
EdAider logotyp
Sanoma logotyp
Meitner AB logotyp
Dugga AB logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
Microsoft logotyp
Levebee logotyp
LingoLooper logotyp
Inspera logotyp
Kattalo logotyp
Magma logotyp

Managering

Huvudman

Qlosr AB logotyp
Eventful AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Microsoft logotyp

Medarbetarsamtal

Huvudman

Stratsys AB logotyp
itslearning AB logotyp
Microsoft logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Medarbetarsamtal

Skolledning

Stratsys AB logotyp
itslearning AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Microsoft logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Myndighetsrapportering

Huvudman

Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Vigilo logotyp
InfoMentor logotyp
Stratsys AB logotyp
Tietoevry logotyp
Skola24 logotyp
Microsoft logotyp
Meitner AB logotyp

Myndighetsrapportering

Skolledning

Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Meitner AB logotyp
Stratsys AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Microsoft logotyp
Skola24 logotyp
Vigilo logotyp
InfoMentor logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp

Organisationshantering, grunduppgifter

Huvudman

Vigilo logotyp
Quiculum AB logotyp
Skola24 logotyp
Tietoevry logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
EdAider logotyp
Stratsys AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Prorenata logotyp
Meitner AB logotyp

Organisationshantering, grunduppgifter

Skolledning

Tietoevry logotyp
Meitner AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Skola24 logotyp
Quiculum AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
EdAider logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Vigilo logotyp
Microsoft logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Pedagogisk dokumentation och reflektion

Undervisning

Tiny Minds Lab logotyp
itslearning AB logotyp
PictureMyLife logotyp
StudyBee AB logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
Microsoft logotyp
Quiculum AB logotyp
Lexplore logotyp
Tietoevry logotyp
EdAider logotyp
Bayou Ab logotyp
InfoMentor logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Magma logotyp
Meitner AB logotyp
Haldor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
Learnlab logotyp

Pedagogisk planering

Undervisning

Quiculum AB logotyp
Gleerups logotyp
Microsoft logotyp
Lexplore logotyp
Sanoma logotyp
Tietoevry logotyp
Meitner AB logotyp
Liber AB logotyp
itslearning AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
InfoMentor logotyp
Learnlab logotyp
StudyBee AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Haldor logotyp
Bayou Ab logotyp
Edusphere AB logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
EdAider logotyp
Magma logotyp
Hej SYV AB logotyp
Natur & Kultur logotyp

Personalhantering

Huvudman

Stratsys AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Vigilo logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Meitner AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp

Planera målstyrd undervisning

Skolledning

Quiculum AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
InfoMentor logotyp
itslearning AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Stratsys AB logotyp
Tietoevry logotyp
Haldor logotyp
Microsoft logotyp
EdAider logotyp

Provisionering

Huvudman

Tietoevry logotyp
Meitner AB logotyp
Vigilo logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Eventful AB logotyp
Skolon AB logotyp
Qlosr AB logotyp

Rapportera betyg, nationella prov

Undervisning

Quiculum AB logotyp
Digiexam logotyp
InfoMentor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Microsoft logotyp
Tietoevry logotyp
SchoolSoft AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Meitner AB logotyp

Regelefterlevnad

Huvudman

SchoolSoft AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Meitner AB logotyp
Eventful AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Vigilo logotyp
StudyBee AB logotyp

Regelefterlevnad

Skolledning

Meitner AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Stratsys AB logotyp

Resursbokning

Skolledning

Meitner AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Edusphere AB logotyp
REACHRS logotyp
Quiculum AB logotyp
itslearning AB logotyp
Skola24 logotyp
Microsoft logotyp
InfoMentor logotyp

Resursfördelning

Skolledning

Stratsys AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Tietoevry logotyp
Vigilo logotyp
StudyBee AB logotyp
EdAider logotyp
Quiculum AB logotyp
Skola24 logotyp
Lexplore logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Resursfördelningsansvar

Huvudman

Vigilo logotyp
Stratsys AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Lexplore logotyp
Bayou Ab logotyp
Skola24 logotyp
Tietoevry logotyp
StudyBee AB logotyp

Schemaläggning

Skolledning

InfoMentor logotyp
Tietoevry logotyp
Vigilo logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Haldor logotyp
EdAider logotyp
Skola24 logotyp
Bayou Ab logotyp
Quiculum AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Meitner AB logotyp

Schemavisning

Skolledning

Tiny Minds Lab logotyp
Vigilo logotyp
Haldor logotyp
Meitner AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Skola24 logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Tietoevry logotyp
InfoMentor logotyp
itslearning AB logotyp

Skapa innehåll

Undervisning

Bayou Ab logotyp
PictureMyLife logotyp
itslearning AB logotyp
Learnlab logotyp
Inspera logotyp
NUITEQ logotyp
Creaza AS logotyp
StudyBee AB logotyp
Meitner AB logotyp
Gleerups logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Microsoft logotyp
Digiexam logotyp
Tietoevry logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Dugga AB logotyp
Natur & Kultur logotyp
Hypocampus AB logotyp
Haldor logotyp
Magma logotyp
EdAider logotyp
Sanoma logotyp

Skolbibliotek

Skolledning

Systematic Sverige AB logotyp
Lexplore logotyp
Publizon AB logotyp

Skolpliktsbevakning

Huvudman

Vigilo logotyp
Skola24 logotyp
StudyBee AB logotyp
Tietoevry logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Quiculum AB logotyp

Skolskjutsplanering

Huvudman

Tietoevry logotyp

Stödinsatser

Skolledning

Educateit Nordic AB logotyp
Meitner AB logotyp
StudyBee AB logotyp
itslearning AB logotyp
Microsoft logotyp
Quiculum AB logotyp
Vigilo logotyp
InfoMentor logotyp
Lexplore logotyp
Imvi Labs AB logotyp
Magma logotyp
Haldor logotyp
REACHRS logotyp
Bayou Ab logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Edusphere AB logotyp
Inspera logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Digiexam logotyp

Stödverktyg

Undervisning

itslearning AB logotyp
Sanoma logotyp
NUITEQ logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Kattalo logotyp
Haldor logotyp
Magma logotyp
Digiexam logotyp
Learnlab logotyp
Microsoft logotyp
Svensk Talteknologi AB logotyp
PictureMyLife logotyp
Natur & Kultur logotyp
LingoLooper logotyp
Oribi logotyp

Summativ bedömning

Undervisning

Eddler logotyp
MyStudyWeb logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Lexplore logotyp
StudyBee AB logotyp
Magma logotyp
itslearning AB logotyp
Dugga AB logotyp
Quiculum AB logotyp
InfoMentor logotyp
Tietoevry logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
Microsoft logotyp
Meitner AB logotyp
Inspera logotyp
EdAider logotyp
NUITEQ logotyp
Digiexam logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Haldor logotyp

Systematiskt kvalitetsarbete

Huvudman

Haldor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Skola24 logotyp
Bayou Ab logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
InfoMentor logotyp
Tietoevry logotyp
StudyBee AB logotyp
Meitner AB logotyp
Magma logotyp
EdAider logotyp
itslearning AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Vigilo logotyp
REACHRS logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
MyStudyWeb logotyp
Lexplore logotyp

Systematiskt kvalitetsarbete

Skolledning

Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Magma logotyp
Bayou Ab logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Haldor logotyp
Inspera logotyp
MyStudyWeb logotyp
Tietoevry logotyp
Quiculum AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Lexplore logotyp
itslearning AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Stratsys AB logotyp
InfoMentor logotyp
EdAider logotyp

Tilldelning och åtkomst

Huvudman

Edusphere AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Microsoft logotyp
Quiculum AB logotyp
Eventful AB logotyp
Qlosr AB logotyp
Skolon AB logotyp
CodeEasy logotyp
Prorenata logotyp
Systematic Sverige AB logotyp

Tjänsteplanering

Skolledning

Skola24 logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
Stratsys AB logotyp
EdAider logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Vigilo logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp

Utvecklingssamtal

Undervisning

StudyBee AB logotyp
Microsoft logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Bayou Ab logotyp
itslearning AB logotyp
Haldor logotyp
Meitner AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
InfoMentor logotyp
Tietoevry logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Quiculum AB logotyp

Verksamhetsplanering

Skolledning

InfoMentor logotyp
Educateit Nordic AB logotyp
Lexplore logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
REACHRS logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Magma logotyp
Quiculum AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
StudyBee AB logotyp
EdAider logotyp
Stratsys AB logotyp
itslearning AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Haldor logotyp