Skola

Offentliga utbildningssystemets processer

Filtrera sökresultatet utifrån huvudområden, områden och inriktningar för att läsa mer om de olika företag som finns och de digitala tjänster och produkter som erbjuds.

Sök och filtrera resultat

Administrera barn- elevgrupper

Skolledning

Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Meitner AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Microsoft logotyp
SchoolSoft AB logotyp
InfoMentor logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
Vigilo logotyp

Administrera personaluppgifter

Skolledning

SchoolSoft AB logotyp
Meitner AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Microsoft logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Vigilo logotyp
Stratsys AB logotyp
Bayou Ab logotyp

Administrera studie- kursplaner

Skolledning

itslearning AB logotyp
Stratsys AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Vigilo logotyp
InfoMentor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Meitner AB logotyp
Bayou Ab logotyp
CodeEasy logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
StudyBee AB logotyp

Analysera verksamhetsdata

Huvudman

Skola24 logotyp
EdAider logotyp
Stratsys AB logotyp
ILT Education logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Eventful AB logotyp
Magma logotyp
MyStudyWeb logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Microsoft logotyp
SCRIIN logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Meitner AB logotyp
itslearning AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Dugga AB logotyp
Lexplore logotyp
InfoMentor logotyp
Skolon AB logotyp
Prorenata logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Haldor logotyp
Tietoevry logotyp
Vigilo logotyp
StudyBee AB logotyp

Analysera verksamhetsdata

Skolledning

Skolon AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Tietoevry logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Meitner AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Haldor logotyp
InfoMentor logotyp
Zimify Group AB logotyp
Skola24 logotyp
Bayou Ab logotyp
Lexplore logotyp
StudyBee AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
itslearning AB logotyp
Magma logotyp
CodeEasy logotyp
Stratsys AB logotyp
Microsoft logotyp
Vigilo logotyp
Dugga AB logotyp
EdAider logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp

Ansökan och placering

Huvudman

Tietoevry logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Meitner AB logotyp
Vigilo logotyp

Använda digitala läromedel

Undervisning

MyStudyWeb logotyp
Skolon AB logotyp
NE Sverige AB logotyp
Studentlitteratur AB logotyp
Levebee logotyp
Creaza AS logotyp
Adzspec Technologies AB logotyp
Sanoma logotyp
Hej SYV AB logotyp
Hypocampus AB logotyp
Zimify Group AB logotyp
Skolmedia logotyp
Skolstil logotyp
Liber AB logotyp
Mobile Stories logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Magma logotyp
Kattalo logotyp
Digiexam logotyp
Natur & Kultur logotyp
SCRIIN logotyp
Gleerups logotyp
EdAider logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Edusphere AB logotyp
Evolytes ehf logotyp
Skoltavlan logotyp
Howdou logotyp
Eddler logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
ILT Education logotyp
Kikora Matematik logotyp
Trelson AB logotyp
CHEMX Education AB logotyp

Använda digitala läromedelsspel

Undervisning

Natur & Kultur logotyp
Adzspec Technologies AB logotyp
Liber AB logotyp
Microsoft logotyp
Skoltavlan logotyp
Wanderword logotyp
Levebee logotyp
MyStudyWeb logotyp
Howdou logotyp
Evolytes ehf logotyp
Kattalo logotyp
Sanoma logotyp
Zimify Group AB logotyp
Studentlitteratur AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp

Använda digitalt innehåll

Undervisning

Systematic Sverige AB logotyp
Studentlitteratur AB logotyp
Skolstil logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Creaza AS logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Gleerups logotyp
Zimify Group AB logotyp
Hypocampus AB logotyp
Skoolie AB logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
Howdou logotyp
Kikora Matematik logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
Learnlab logotyp
NE Sverige AB logotyp
Moderskeppet logotyp
Imvi Labs AB logotyp
Skolmedia logotyp
Lexplore logotyp
Liber AB logotyp
Hej SYV AB logotyp
Oribi logotyp
Dugga AB logotyp
Evolytes ehf logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Natur & Kultur logotyp
PictureMyLife logotyp
EdAider logotyp
StudyBee AB logotyp
MyStudyWeb logotyp
ILT Education logotyp
Adzspec Technologies AB logotyp
Levebee logotyp
Edusphere AB logotyp
Skoltavlan logotyp
Klövra AB logotyp
Magma logotyp
Eddler logotyp
Mobile Stories logotyp
Kattalo logotyp
Trelson AB logotyp
Microsoft logotyp
Sanoma logotyp

Avgifter och utbetalningar

Huvudman

Microsoft logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Vigilo logotyp
Quiculum AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Tietoevry logotyp

Bedömningsstöd

Undervisning

Turnitin logotyp
ILT Education logotyp
Lexplore logotyp

Dela material

Undervisning

Trelson AB logotyp
Learnlab logotyp
Skolon AB logotyp
Microsoft logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Natur & Kultur logotyp
Dugga AB logotyp
itslearning AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Tietoevry logotyp
Gleerups logotyp
Haldor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Edusphere AB logotyp
Sanoma logotyp
EdAider logotyp
Hypocampus AB logotyp
InfoMentor logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Creaza AS logotyp
Meitner AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Mobile Stories logotyp

Dialog med hemmet

Huvudman

Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Skola24 logotyp
Prorenata logotyp
Haldor logotyp
Quiculum AB logotyp
Bayou Ab logotyp
InfoMentor logotyp
itslearning AB logotyp
Vigilo logotyp
StudyBee AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Meitner AB logotyp
Tietoevry logotyp
Microsoft logotyp
Artologik Survey&Report logotyp

Dialog med hemmet

Undervisning

itslearning AB logotyp
Microsoft logotyp
InfoMentor logotyp
Lexplore logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Meitner AB logotyp
Bayou Ab logotyp
StudyBee AB logotyp
Zimify Group AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
Prorenata logotyp
Quiculum AB logotyp
PictureMyLife logotyp
Haldor logotyp
Learnlab logotyp
ILT Education logotyp

Dialog med hemmet

Skolledning

Artologik Survey&Report logotyp
itslearning AB logotyp
Quiculum AB logotyp
InfoMentor logotyp
Vigilo logotyp
Microsoft logotyp
Tietoevry logotyp
Haldor logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Skola24 logotyp
StudyBee AB logotyp
Meitner AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Digitala samtycken

Huvudman

InfoMentor logotyp
Tietoevry logotyp
Prorenata logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Bayou Ab logotyp

Digitala samtycken

Skolledning

Bayou Ab logotyp
Tietoevry logotyp
InfoMentor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Distribution

Huvudman

Systematic Sverige AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Edusphere AB logotyp
EdAider logotyp
Eventful AB logotyp
Skolon AB logotyp
MyStudyWeb logotyp
Meitner AB logotyp

Distribution

Skolledning

Edusphere AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
EdAider logotyp
MyStudyWeb logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
itslearning AB logotyp
Skolon AB logotyp

Distribution

Undervisning

Systematic Sverige AB logotyp
Edusphere AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Skolon AB logotyp
MyStudyWeb logotyp

Ekonomihantering

Huvudman

Skola24 logotyp
Stratsys AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
Vigilo logotyp
Quiculum AB logotyp

Elevantagning

Huvudman

SchoolSoft AB logotyp
InfoMentor logotyp
Dugga AB logotyp
Tietoevry logotyp
Vigilo logotyp
Meitner AB logotyp

Elevhälsa och journalhantering

Skolledning

Skoolie AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Prorenata logotyp
EdAider logotyp
SCRIIN logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp

Enkäter och utvärdering

Huvudman

Stratsys AB logotyp
EdAider logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Bayou Ab logotyp
InfoMentor logotyp
itslearning AB logotyp
Microsoft logotyp
Prorenata logotyp

Enkäter och utvärderingar

Skolledning

MyStudyWeb logotyp
Stratsys AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Bayou Ab logotyp
itslearning AB logotyp
Haldor logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
EdAider logotyp
Microsoft logotyp
InfoMentor logotyp

Enkäter och utvärderingar

Undervisning

Active Quiz Europe AB logotyp
Prorenata logotyp
Haldor logotyp
EdAider logotyp
itslearning AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Microsoft logotyp
InfoMentor logotyp

Formativ bedömning

Undervisning

CHEMX Education AB logotyp
Learnlab logotyp
Dugga AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Sanoma logotyp
Trelson AB logotyp
Magma logotyp
Quiculum AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Microsoft logotyp
Haldor logotyp
Kattalo logotyp
Liber AB logotyp
Meitner AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Digiexam logotyp
Tietoevry logotyp
itslearning AB logotyp
InfoMentor logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Natur & Kultur logotyp
Eddler logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
EdAider logotyp

Frånvarohantering

Skolledning

Haldor logotyp
Tietoevry logotyp
Quiculum AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
StudyBee AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Meitner AB logotyp
Bayou Ab logotyp
InfoMentor logotyp
Vigilo logotyp
Skola24 logotyp

Frånvarorapportering

Undervisning

Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Meitner AB logotyp
StudyBee AB logotyp
InfoMentor logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Quiculum AB logotyp
itslearning AB logotyp
Tietoevry logotyp
Bayou Ab logotyp
Skola24 logotyp
Haldor logotyp

Hälsofrämjande arbete

Undervisning

Imvi Labs AB logotyp
SCRIIN logotyp
MyStudyWeb logotyp
Edusphere AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
ILT Education logotyp
Prorenata logotyp

Hantera personrelaterad information

Huvudman

Tietoevry logotyp
Quiculum AB logotyp
EdAider logotyp
Microsoft logotyp
Qlosr AB logotyp
Vigilo logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Meitner AB logotyp

Hantering av betyg

Huvudman

Quiculum AB logotyp
Vigilo logotyp
Meitner AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
InfoMentor logotyp
Tietoevry logotyp
StudyBee AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Hantering av betyg

Skolledning

Vigilo logotyp
Meitner AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Microsoft logotyp
InfoMentor logotyp

Hårdvara

Huvudman

Atea Sverige AB logotyp
Eventful AB logotyp
Imvi Labs AB logotyp
Microsoft logotyp
Qlosr AB logotyp

Identitets- och behörighetshantering

Huvudman

StudyBee AB logotyp
Skolon AB logotyp
Qlosr AB logotyp
Eventful AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Prorenata logotyp
Tietoevry logotyp

IDP- och SSO-tjänster

Huvudman

Skolon AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Qlosr AB logotyp
Eventful AB logotyp
Tietoevry logotyp

Individuell kunskapsutveckling

Undervisning

Haldor logotyp
Quiculum AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Trelson AB logotyp
Evolytes ehf logotyp
Natur & Kultur logotyp
itslearning AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Microsoft logotyp
EdAider logotyp
Sanoma logotyp
Levebee logotyp
Tietoevry logotyp
InfoMentor logotyp
Dugga AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Howdou logotyp
Lexplore logotyp

Individuell studieplan

Undervisning

Quiculum AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
EdAider logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Learnlab logotyp
StudyBee AB logotyp
Tietoevry logotyp
Microsoft logotyp
Meitner AB logotyp
Edusphere AB logotyp

Individuell utvecklingsplan

Undervisning

StudyBee AB logotyp
Lexplore logotyp
EdAider logotyp
Quiculum AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Kattalo logotyp
Meitner AB logotyp
InfoMentor logotyp
Tietoevry logotyp
Bayou Ab logotyp
Haldor logotyp
itslearning AB logotyp
Microsoft logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Internet och lokala nätverk

Huvudman

Qlosr AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp

Kataloger och metakataloger

Huvudman

Qlosr AB logotyp
Skolon AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Eventful AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Microsoft logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Tietoevry logotyp

Kommunalt aktivitetsansvar

Huvudman

Quiculum AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp

Kompetensutveckling

Huvudman

Magma logotyp
Skola24 logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Eventful AB logotyp
Microsoft logotyp
Lexplore logotyp
Edusphere AB logotyp
itslearning AB logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Dugga AB logotyp
EdAider logotyp
Atea Sverige AB logotyp

Kompetensutveckling

Skolledning

Active Quiz Europe AB logotyp
itslearning AB logotyp
Learnlab logotyp
Microsoft logotyp
Edusphere AB logotyp
Magma logotyp
Howdou logotyp
CodeEasy logotyp
Zimify Group AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Lexplore logotyp
Skola24 logotyp
EdAider logotyp
Atea Sverige AB logotyp

Kompetensutveckling

Undervisning

Hypocampus AB logotyp
Meitner AB logotyp
Lexplore logotyp
Kattalo logotyp
Sanoma logotyp
Dugga AB logotyp
Edusphere AB logotyp
Wanderword logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
NE Sverige AB logotyp
Magma logotyp
Natur & Kultur logotyp
Moderskeppet logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Evolytes ehf logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Learnlab logotyp
Howdou logotyp
Zimify Group AB logotyp
Liber AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Microsoft logotyp
Trelson AB logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
EdAider logotyp
itslearning AB logotyp

Kunskapsmätning

Undervisning

Magma logotyp
CHEMX Education AB logotyp
Levebee logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
EdAider logotyp
MyStudyWeb logotyp
Edusphere AB logotyp
Sanoma logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Learnlab logotyp
NE Sverige AB logotyp
Kattalo logotyp
Microsoft logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
itslearning AB logotyp
Educateit Nordic AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Meitner AB logotyp
Trelson AB logotyp
Digiexam logotyp
Dugga AB logotyp

Managering

Huvudman

Qlosr AB logotyp
Eventful AB logotyp
Microsoft logotyp
Atea Sverige AB logotyp

Medarbetarsamtal

Huvudman

Active Quiz Europe AB logotyp
itslearning AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Microsoft logotyp
Stratsys AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Medarbetarsamtal

Skolledning

Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Microsoft logotyp
Bayou Ab logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Stratsys AB logotyp
itslearning AB logotyp

Myndighetsrapportering

Huvudman

Vigilo logotyp
Skola24 logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
InfoMentor logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Microsoft logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
Meitner AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Quiculum AB logotyp

Myndighetsrapportering

Skolledning

Tietoevry logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Vigilo logotyp
Skola24 logotyp
Microsoft logotyp
Quiculum AB logotyp
InfoMentor logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Meitner AB logotyp

Organisationshantering, grunduppgifter

Huvudman

Stratsys AB logotyp
Meitner AB logotyp
Skola24 logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Vigilo logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Tietoevry logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Prorenata logotyp
EdAider logotyp

Organisationshantering, grunduppgifter

Skolledning

Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Skola24 logotyp
SchoolSoft AB logotyp
EdAider logotyp
Quiculum AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Meitner AB logotyp
Tietoevry logotyp
Microsoft logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Vigilo logotyp

Pedagogisk dokumentation och reflektion

Undervisning

EdAider logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
PictureMyLife logotyp
Meitner AB logotyp
InfoMentor logotyp
Learnlab logotyp
Bayou Ab logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Magma logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Microsoft logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Quiculum AB logotyp
itslearning AB logotyp
ILT Education logotyp
Haldor logotyp
Lexplore logotyp
StudyBee AB logotyp
Tietoevry logotyp

Pedagogisk planering

Undervisning

EdAider logotyp
Haldor logotyp
Quiculum AB logotyp
NE Sverige AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Lexplore logotyp
Tietoevry logotyp
Binogi Sverige AB -Svb logotyp
Sanoma logotyp
Edusphere AB logotyp
Meitner AB logotyp
Gleerups logotyp
Liber AB logotyp
Magma logotyp
itslearning AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Natur & Kultur logotyp
ILT Education logotyp
Learnlab logotyp
Mobile Stories logotyp
Hej SYV AB logotyp
Microsoft logotyp
InfoMentor logotyp
Skoolie AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Bayou Ab logotyp

Personalhantering

Huvudman

Active Quiz Europe AB logotyp
Meitner AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Tietoevry logotyp
Stratsys AB logotyp
Vigilo logotyp

Planera målstyrd undervisning

Skolledning

Bayou Ab logotyp
StudyBee AB logotyp
Stratsys AB logotyp
InfoMentor logotyp
Haldor logotyp
Quiculum AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
itslearning AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
EdAider logotyp
Microsoft logotyp
Tietoevry logotyp

Provisionering

Huvudman

Vigilo logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Skolon AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Eventful AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Qlosr AB logotyp
Meitner AB logotyp
Tietoevry logotyp

Rapportera betyg, nationella prov

Undervisning

Digiexam logotyp
Tietoevry logotyp
InfoMentor logotyp
Quiculum AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Dugga AB logotyp
Microsoft logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Meitner AB logotyp
StudyBee AB logotyp

Regelefterlevnad

Huvudman

Unikum - Unikt lärande AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Vigilo logotyp
Stratsys AB logotyp
Eventful AB logotyp
Meitner AB logotyp
Quiculum AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp

Regelefterlevnad

Skolledning

Quiculum AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Meitner AB logotyp

Resursbokning

Skolledning

InfoMentor logotyp
Microsoft logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Meitner AB logotyp
Skola24 logotyp
itslearning AB logotyp
Edusphere AB logotyp
Quiculum AB logotyp

Resursfördelning

Skolledning

SchoolSoft AB logotyp
Vigilo logotyp
Quiculum AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Skola24 logotyp
EdAider logotyp
Stratsys AB logotyp
Lexplore logotyp
Tietoevry logotyp

Resursfördelningsansvar

Huvudman

Tempus Information Systems AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Vigilo logotyp
Skola24 logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Lexplore logotyp
Tietoevry logotyp
Stratsys AB logotyp
Quiculum AB logotyp

Schemaläggning

Skolledning

Tietoevry logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Royal Schedule logotyp
Bayou Ab logotyp
Vigilo logotyp
Skola24 logotyp
Quiculum AB logotyp
InfoMentor logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
EdAider logotyp
Meitner AB logotyp
Haldor logotyp

Schemavisning

Skolledning

Tietoevry logotyp
Meitner AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Haldor logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
InfoMentor logotyp
Vigilo logotyp
Skola24 logotyp
Bayou Ab logotyp
Royal Schedule logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
itslearning AB logotyp

Skapa innehåll

Undervisning

Systematic Sverige AB logotyp
Trelson AB logotyp
Haldor logotyp
Bayou Ab logotyp
itslearning AB logotyp
Wanderword logotyp
StudyBee AB logotyp
Natur & Kultur logotyp
EdAider logotyp
CHEMX Education AB logotyp
Dugga AB logotyp
Tietoevry logotyp
Creaza AS logotyp
Hypocampus AB logotyp
Digiexam logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Gleerups logotyp
Microsoft logotyp
Sanoma logotyp
Mobile Stories logotyp
Magma logotyp
Meitner AB logotyp
PictureMyLife logotyp
Learnlab logotyp
Adzspec Technologies AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Skolbibliotek

Skolledning

Systematic Sverige AB logotyp
Lexplore logotyp

Skolpliktsbevakning

Huvudman

Skola24 logotyp
Tietoevry logotyp
Vigilo logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Quiculum AB logotyp
StudyBee AB logotyp

Skolskjutsplanering

Huvudman

Tietoevry logotyp

Stödinsatser

Skolledning

InfoMentor logotyp
Edusphere AB logotyp
Haldor logotyp
Microsoft logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Digiexam logotyp
Quiculum AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Meitner AB logotyp
Magma logotyp
Lexplore logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Imvi Labs AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Vigilo logotyp
StudyBee AB logotyp
Zimify Group AB logotyp
itslearning AB logotyp
Educateit Nordic AB logotyp
ILT Education logotyp

Stödverktyg

Undervisning

Digiexam logotyp
Trelson AB logotyp
Microsoft logotyp
Sanoma logotyp
Wanderword logotyp
Learnlab logotyp
Kattalo logotyp
ILT Education logotyp
PictureMyLife logotyp
ReadSpeaker logotyp
Zimify Group AB logotyp
Magma logotyp
Haldor logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
Oribi logotyp
itslearning AB logotyp
Skolstil logotyp
Dugga AB logotyp
Imvi Labs AB logotyp
Svensk Talteknologi AB logotyp
Natur & Kultur logotyp

Summativ bedömning

Undervisning

itslearning AB logotyp
Haldor logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Eddler logotyp
Dugga AB logotyp
Magma logotyp
Tietoevry logotyp
NE Sverige AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Lexplore logotyp
Digiexam logotyp
Meitner AB logotyp
Quiculum AB logotyp
InfoMentor logotyp
iMAL- effektiv bokstavsinlärning logotyp
Microsoft logotyp
Trelson AB logotyp
EdAider logotyp
MyStudyWeb logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Systematiskt kvalitetsarbete

Huvudman

itslearning AB logotyp
Vigilo logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Haldor logotyp
Tietoevry logotyp
EdAider logotyp
InfoMentor logotyp
Stratsys AB logotyp
Meitner AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Magma logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
StudyBee AB logotyp
Skola24 logotyp
Lexplore logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
MyStudyWeb logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp

Systematiskt kvalitetsarbete

Skolledning

itslearning AB logotyp
SCRIIN logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
EdAider logotyp
Haldor logotyp
Tietoevry logotyp
Atea Sverige AB logotyp
Skoolie AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Bayou Ab logotyp
Magma logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
StudyBee AB logotyp
InfoMentor logotyp
MyStudyWeb logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Artologik Survey&Report logotyp
Lexplore logotyp
Stratsys AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
ILT Education logotyp

Tilldelning och åtkomst

Huvudman

Systematic Sverige AB logotyp
Eventful AB logotyp
Edusphere AB logotyp
Microsoft logotyp
Qlosr AB logotyp
Prorenata logotyp
CodeEasy logotyp
Skolon AB logotyp
Quiculum AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp

Tjänsteplanering

Skolledning

EdAider logotyp
Lexplore logotyp
Vigilo logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
Skola24 logotyp
Stratsys AB logotyp
Quiculum AB logotyp

Utvecklingssamtal

Undervisning

Meitner AB logotyp
Tiny Minds Lab logotyp
Bayou Ab logotyp
Quiculum AB logotyp
itslearning AB logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Tietoevry logotyp
InfoMentor logotyp
Active Quiz Europe AB logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Haldor logotyp
Microsoft logotyp

Verksamhetsplanering

Skolledning

EdAider logotyp
Bayou Ab logotyp
Quiculum AB logotyp
Tietoevry logotyp
Educateit Nordic AB logotyp
ILT Education logotyp
Unikum - Unikt lärande AB logotyp
InfoMentor logotyp
SchoolSoft AB logotyp
Systematic Sverige AB logotyp
Tempus Information Systems AB logotyp
Haldor logotyp
Magma logotyp
itslearning AB logotyp
Atea Sverige AB logotyp
StudyBee AB logotyp
Stratsys AB logotyp
Lexplore logotyp