Högre utbildning

Högre utbildning / YH

Skola

Skola

Företag

Företag/ORG

Edtechkartan – hjälper organisationer, företag, skolor och utbildningsanordnare att hitta och välja edtech.

Hur funkar Edtechkartan?

Vad kan du göra? Hur söker du? Vilka företag finns med?

  • 1

    Välj den karta du är intresserad av, dvs om det är edtechtjänster för Skola, Högre utbildning/YH eller Företag du letar efter.

  • 2

    Filtrera utifrån huvudområden, områden, inriktning och via sökfält. Läs gärna beskrivningarna av respektive område.

  • 3

    Läs mer om företagen och deras tjänster. För att finnas med under ett område, ska de erbjuda lösningar som uppfyller hela eller stora delar av beskrivningen.

Att köpa Edtech

Uppdaterad guide! Konkreta tips om vad man behöver tänka på före, under och efter inköp/upphandling av edtech. Här finns branschens råd om hur man kan arbeta med sin egen systemkarta, resonemang kring avtal, behovsbeskrivningar och hur man kan kravställa integrationer mellan systemen.

Gör er egen Edtechkarta

Att ha koll på vilka olika digitala system som används i verksamheten, för att sedan kunna bottna i hur, när, varför de används, är en viktig del i behovsinventeringen inför eventuella nya inköp.

Ta gärna hjälp av våra mallar för att kartlägga er digitala lärmiljö. 

Intresserad av att veta mer?

Edtechkartan är framtagen av Swedish Edtech Industry. Vi är en branschorganisation för edtechbolag som verkar på den svenska utbildningsmarknaden. Våra medlemmar är dels företag som erbjuder digitala tjänster eller produkter till den offentliga utbildningssektorn (från förskola till universitet), direkt till konsument eller näringsliv och dels investerare i edtechföretag.