Läslista lärresurser

Här samlar vi samtliga tips från de olika sidorna i vårt stöd Att välja och värdera digitala lärresurser samt även andra relevanta lästips.

Skolverkets stödjande insats 
 • Så väljer och värderar du digitala lärresurser – länk
 • Leda och lära i tekniktäta klassrum – länk
Metodstöd och vägledningar
 • Swedish Edtest, nationell testarena för att välja, värdera och utveckla digitala lärresurser – länk
 • Att köpa edtech – ett stöd vid inköp och upphandling – länk
Hitta digitala tjänster
 • Edtechkartan, en process- och områdeskarta där olika digitala tjänster finns mappade – länk (sidan du befinner dig på)
 • Hitta läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang, SPSM – länk
Tillgänglighet och anpassningar
 • Funktioner som ökar tillgängligheten, SPSM – länk
 • Om Webbtillgänglighetsdirektivet, Funka.nu – länk
Dataskyddsförordningen
 • Datainspektionen – länk
 • SKL:s 10 informationsinsatser inklusive specialområde skola – länk
Informationssäkerhet
 • KLASSA (verktyg från SKR – genererar handlingsplan för förvaltning) – länk
Övrigt
 • Medierådets checklista för könsstereotyper – länk 

Synpunkter

Har du frågor eller funderingar gällande materialet, kanske tips på bra hänvisningar o.s.v.? Hör gärna av dig till oss via länken här!