Digitala prov

En vägledning i era förberedelser inför digitala nationella prov, men också för att skapa ett hållbart digitalt ekosystem för alla tjänster ni använder!

  • Digitala nationella prov

  • Hur redo är ni?

  • Tekniska förutsättningar

  • Matchning tekniska krav och leverantörer

  • Exempel utifrån it-miljö

  • Organisatoriska förutsättningar

  • Matchning organisatoriska förutsättningar och leverantörer