Er egen Edtechkarta

Kartlägg er digitala lärmiljö

Kartlägg er digitala lärmiljö med hjälp av våra mallar – gör en egen Edtechkarta!

En viktig del i en verksamhet är den digitala lärmiljön. En miljö som är föränderlig över tid, där nya tjänster, produkter och leverantörer tillkommer och andra försvinner. Att ha koll på vilka olika system som används för att sedan kunna bottna i hur, när, varför de används är en viktig del i behovsinventeringen inför eventuella nya inköp.

Använd gärna våra mallar för att kartlägga er digitala lärmiljö utifrån de områden och processer som identifierats i arbetet med Edtechkartans olika målgrupper: Högre utbildning/YH, Skola, Företag/Organisationer

Klicka på aktuell målgrupp för edtechkartan ni ska skapa – ladda ner eller kopiera mallen, skriv in vilka olika leverantörer som finns representerade hos er kopplat till de olika områdena/processerna. Filtrera och analysera.