Skola online

En ny sida, publicerad 15 juni 2020, som stöd inför planering och arbete kommande läsår. Notera att sökrutan uppe till höger enbart är till för att söka på edtechkartan. 

Branschens stöd för undervisning online

Stöd vid inköp av digitala verktyg

Att köpa Edtech – stöd vid inköp och upphandling
– Tips och att tänka på inför, under, efter ett inköp.
– Om interoperabilitet inkl. en listning av it-standarder (länk)
– Om olika inköpsförfaranden inkl. en listning av ord- och begrepp, vilka ramavtal som finns osv (länk)

Primär målgrupp: it-resurs, inköpsansvariga

Klicka här för att komma direkt till stödet.

Stöd att välja och värdera lärresurser

Att välja digitala lärresurser med bl.a.:
– Inför inköp och din digitala miljö (länk)
– Frågeställningar vid värdering av lärresurs (länk)
– Stöd i att avgöra när och hur du får använda en it-tjänst (länk)

Primär målgrupp: lärare, men även it-resurs och inköpsansvariga.

Klicka här för att komma direkt till stödet.

Stöd i beredskapsplaneringen

Beredskap vid eventuell omställning med fokus det digitala ekosystemet, med
– exempel på tänkbara scenarier (behov av omställning)
– exempel på innehåll i beredskapsplanen
– tips att tänka på i beredskapsplaner för det digitala ekosystemet och om digitala resurser blir otillgänliga

Primär målgrupp: huvudman, skolledare, it-resurs 

Klicka här för att komma direkt till stödet.

Samlingssida för leverantörernas stöd för en skola online

Den här sidan är en tillfällig samlingssida för att så enkelt som möjligt samla det våra medlemsbolag erbjuder som stöd i användandet av deras tjänster och produkter vid en omställning till ökad undervisning online.

Notera:
– att sökfunktionen ovan är för själva Edtechkartan, inte för att söka på den här samlingssidan.
– att samtliga medlemsbolag  inte finns med i listan nedan, men däremot på Edtechkartan.
– att punktlistorna i kolumnerna Länkar till resurser/stöd i matriserna nedan är just länkar och klickbara.

Utgå från er befintliga digitala lärmiljö

Inventera, utöka funktionalitet, förtydliga, sprid

Ett grundläggande och viktigt tips till skolorna är att utgå från er befintliga digitala lärmiljö – nyttja de kommunikations- och undervisningsplattformar, olika digitala läromedel och lärresurser ni har idag, där avtal och riktlinjer finns (t.ex. gällande personuppgiftshantering). Tydliggör och påminn om att verktygen och resurserna finns och hur de kan användas samt var stöd och hjälp finns.

Områden

Hårdvara

Datorer, lärplattor, chromebooks och övrig kringutrustning för att skapa en digital lärmiljö.

Vid eventuell omställning till en ökad undervisning online – vilka saknas? Hur ser det ut för eleverna när de är hemma? Behöver lärarna utrustning i form av webbkameror, head-sets osv?

Kommunikations- och administrationsplattformar

Tjänster för att kommunicera och administrera lärande.

Vilka plattformar har ni idag? Vilka möjligheter finns för att genomföra undervisning online? Att chatta med elever, kommunicera med hemmet, registrera frånvaro, betyg och bedömning, åtgärdsprogram osv.

Undervisningsnära tjänster

Digitala lärresurser, läromedel, prov- och bedömningstjänter.

Att det finns olika digitala läromedel och lärresurser tillgängliga att använda i undervisningen och för elevernas självstudier.

Förkortningar som används i tabellerna

Skolform: Fsk=förskola, Gr=grundskola, Grsär=grundsärskola, Gy=gymnasiet, Grsär=gymnasiesärskola, Vux=vuxenutbildning och SFI, Särvux=särvux, YH=yrkeshögskola, Univ=högskola och universitet

Målgrupp: Elev=barn/elev/student, Pers=pedagogisk personal, Admin=administratörer, Rekt=skolledning, Förv=huvudman/förvaltning.

Uppdatering av tabellerna

Senaste uppdatering: 26/1 2021
Samtliga nytillkomna leverantörer sedan 26 juni 2020, är kursiverade längst ner i tabellerna under respektive område.

Hårdvara och annan kringutrustning

Nedan en sammanställning över bolag som levererar hårdvara och övrig kringutrustning samt vad de gör för att stötta skolorna i en omställning att undervisa mer online.

Leverantör

Erbjuder

Skolform

Målgrupp

Länkar till stöd, kontakt

Atea Webbsidan Stöd för digital undervisning.

Länkar till stöd och gratistjänster som andra erbjuder. På denna sida samlar vi resurser som vi hoppas ska hjälpa dig som pedagog i din vardag.

Samtliga Samtliga

Örjan Johansson

Eventful Utbildningsmaterial för distansplattformar (Microsoft & G-Suite), synk och support av Teams och Classroom.

Eventful skoldatorer.

Samtliga Admin, Rekt, Förv.

info@eventful.se
tel: 010-2099001

Google Hub för hemmaundervisning. Samtliga Samtliga

peralexander@google.com

Hand-on-science Produkter inom STEAM via bloggen, tips, handledningar och lektionsplaneringar.

Bloggen Hospedagogen med gratis övningsmaterial och lektionstips:
Tipsar, delar material och utbildar pedagoger i programmering och kreativt skapande med tekniskt och naturvetenskapligt fokus.

Fsk, Gr, Grsär, Gy, Gysär Pers, Rekt, Förv.

info@hos.se,
08-564 71 442

Lin Education Lin Education stödjer skola med såväl digital teknik i form av verktyg, som innehåll och pedagogik. Samtliga Samtliga

hej@lineducation.se
Tel, växel: 010-209 63 00

Netsmart Användarföreningen SMARTKlubben.

Instruktionsfilmer, färdiga lektioner, supportforum mm. Kostnadsfri och öppen för alla.

Samtliga Samtliga

info@netsmart.se
Tel: 010-150 06 00

AWS Amazon Web Services (AWS)

Där lärare, studenter/elever, forskare, it-personal och administratörer får tillgång till databehandlings-, lagrings- och applikationstjänster i klassrummet, forskningslaboratoriet, datacentret eller var som helst på campus.

Samtliga Samtliga

Dan Nygren, nygren@amazon.com

Microsoft Surface

Datorer för samtliga skolformer genom våra partners.

Samtliga Samtliga Microsoft skolteam

Jerker Porat,
v-jepora@microsoft.com

Kommmunikation- och administrationsplattformar

Nedan en sammanställning av bolagens utökade stöd och resurser gällande kommunikations- och samarbetsplattformar och de digitala verktyg som finns för att kommunicera och samarbeta online – strömmande media, filma, spela in film, chatta osv. Alla de verktyg som behövs för att ha kontakt med elever, hem, kollegor. Även administrativa tjänster, LMS och lärplattformar samt även övrigt verksamhetsstöd.

Leverantör

Erbjuder

Skolform

Målgrupp

Länkar till stöd, kontakt

Admentum Admentum – en kombination av orden Administration och Momentum.

En lösning för att administrera din grundskola, din gymnasieskola eller din elevhälsa.

Fsk, Gr, Grsär, Gy, Gysär Samtliga

info@admentum.se
tel: 08-373 831

Beetroot Academy Kommunikations- och samarbetsplattformar, LMS/lärplattform, Frånvarohantering Gr, Gy, Vux, YH, Univ. Elev, Pers, Admin, Rekt

Oskar Wahlbäck, oskar.wahlback@beetroot.academy

Draftit Skolledarens digitala handbok med stöd och tolkning av lagar och regler.

För närvarande med särskilt fokus på kris och beredskap med anledning av Covid-19

Fsk, Gr, Grsär, Gy, Gysär Samtliga

support@draftit.se
tel: 010-199 23 50

edAider En lärplattform som stödjer data-driven och adaptiv undervisning i klassrum och på distans. Gr, Grsär, Gy, Gysär, Vux, YH, Univ Elev, Pers, Rekt. Förv.

info@edaider.com

Easy Education Sweden Easy Education erbjuder en digital studiemiljö för studenter.

Studenter får tillgång till ett interaktivt kursmaterial med tillhörande digitala studieverktyg via ett enkelt knapptryck.

YH, Univ Elev

info@easyeducation.se

edChild – Fokus Förskola Fokus Förskola är en tjänst för det systematiska kvalitetsarbetet och kollegialt lärande kring lpfö18

Har en pedagogskapad databas om +700 aktiviteter kopplat till vår läroplan.

Fsk Pers, Rekt, Förv.

info@edchild.com

Eventful Utbildningsmaterial för distansplattformar (Microsoft & G-Suite), synk och support av Teams och Classroom. Samtliga Admin, Rekt, Förv.

info@eventful.se
tel: 010-2099001

Google Hub för hemmaundervisning. Samtliga Samtliga

peralexander@google.com

Humly Humly hjälper förskolor och skolor med att hitta kompetenta medarbetare och utbildare.

Främst i form av att snabbt tillsätta förskole- och lärarvikariat. Vi har tusentals anslutna i vår app och matchar med hjälp av vår egenutvecklade digitala plattform.

Fsk, Gr, Grsär, Gy, Gysär Elev, Admin, Rekt, Förv.
  • Humly

hej@humly.io

InfoMentor P.O.D.B Inspelade webbinarier med genomgång hur man kan kommunicera och sköta distansundervisning med InfoMentors lärplattform.

Under sommaren 2020 lanseras InfoMentor Academy som är en webbaserad utbildningsresurs för personal som arbetar i InfoMentor. Allt stödmaterial återfinns på vår webbsida.

Fsk, Gr, Grsär, Gy, Gysär, Vux, Särvux. Samtliga

info@infomentor.se

Itslearning En serie kostnadsfria webinarier som bland annat behandlar distansundervisning och funktioner i plattformen.

Dessa webinarier finns inspelade och går att se i efterhand, utöver ordinarie utbud av konsulttjänster och skräddarsydda utbildningar.

Samtliga Elev, Pers, Rekt, Förv.

Anders.Johansson@itslearning.com, Tel: +46727179737

Learnify Kommunikations- och samarbetsplattformar, LMS/lärplattform Samtliga Elev, Pers

sara.nystrom@learnify.com

Learn2Esport LMS/lärplattform Gr, Gy, YH, Univ. Elev, Pers.

Rasmus Sandström
rasmus@learn2esport.com
Tel: 0722366792,

Lin Education Lin Education stödjer skola med såväl digital teknik i form av verktyg, som innehåll och pedagogik Samtliga Samtliga

hej@lineducation.se
Tel, växel: 010-209 63 00

Lingio Digitala kurser i yrkessvenska för mer än 25 av de största yrkena i samarbete med landets branschorganisationer samt e-learning med språkstöd

Utbildningsaktörer kan stötta utrikes födda att båda ta del av befintligt kursmaterial samt att förbereda sig inför arbetslivet.

Gy, Gysär, Vux, YH, Univ. Elev, Pers.

info@lingio.com

Mobile Stories Kostnadsfria digitala uppstartsmöten och uppföljningsmöten med lärare och elever som arbetar med vårt verktyg.

Lärare kan också gå vår helt digitala fortbildning inom medie- och informationskunnighet och publicistisk kompetens.

Gr, Gy Elev

Kontakt: jenny@mobilestories.se eller lotta@mobilestories.se.
Tel: 070-4771688 (Jenny) eller 070-7414833 (Lotta)

Picture My Life Kommunikation med stöd av bilder.

Demonstration av tjänsten via videolänk, kontakta info@picturemylife för att boka. Via support@picturemylife.se får ni hjälp och svar på era frågor.

Fsk, Grsär, Gysär, Särvux Elev, Pers

info@picturemylife.se

Ping Pong En helomfattande kurs om hur man arbetar som lärare digitalt i vår plattform för att möjliggöra distansundervisning

Utvecklat ett verktyg för att automatiskt registrera vilka som är närvarande i ett Google Meet, så att lärare kan få tydlig information om vilka elever som har deltagit. Ping Pong stödjer även Karolinska Institutet och Socialstyrelsen att utbilda vården om covid-19. Kurserna publiceras i PING PONG”

Samtliga Elev, Pers, Admin, Rekt.

sales@pingpong.se
Tel: 08-566 280 00

Prion Kommunikations- och samarbetsplattformar, LMS/lärplattform, Schema, Frånvarohantering Fsk Pers, Admin, Rekt, Förv.

hello@prionapp.com

Prorenata Dokumentations- och ärendehanteringsstöd, inklusive medicinskt journalsystem för elevhälsan. Samtliga Pers, Admin, Rekt, Förv.

support@prorenata.se

SAMS – Andour Group AB Elevregister, Schema, Frånvarohantering, Resursplanering, Verksamhetsstöd övrigt. Gy, Gysär, Vux, Särvux, YH Elev, Admin, Rekt, Förv.

richard.dour@minsams.se

Schoolido Kom-igång-guide för lärare (egen sida med tips, länkar och mer material).

Delbara tematiska kurser, Planeringsverktyg, Provträning, Google Suite for Education-integration

Gr, Grsär, IM Elev, Pers, Admin, VH

info@schoolido.se,
support@schoolido.se

SchoolSoft Erbjuder flera olika sätt för stöd i användandet av plattformen

Årshjulet – påminnelse och snabb repetition till kunderna om om hur man  bäst hanterar de återkommande processerna i skolan.  Utbildningsfilmer till pedagoger som  går igenom lärplattformen. Webutbildningar för administratörer, pedagoger, och skolledare. Diggen – digitala support som stöd beroende på  typ av användare och var i lärplattformen man befinner sig. Support via telefon och användarmanualer

Fsk, Gr, Grsär, Gy, Gysär, Vux, Särvux, YH Samtliga

info@schoolsoft.se sales@schoolsoft.se

Skola24 (Nova Software) Schema, Frånvarohantering, Resursplanering Fsk, Gr, Grsär, Gy, Gysär, Vux Elev, Admin, Rekt

Se hemsidan för resp. kundansvarig i resp. region.

StudyBee Tillhandahåller utbildningar över webben. Instruktionsfilmer finns att tillgå.

Varje licensierad skola har tillgång till email samt telefonsupport.

Samtliga Samtliga

ted@studybee.se

Tempus Information Systems Utvecklar stöd för resursplanering inkl. personalschema för att underlätta hantering av vikarier och kommande behov.

Fria webbinarier för att stödja i utbildning och användandet av denna tjänst samt andra funktioner för uppföljning av avvik, som kan tas ut från våra rapporter och statistik.

Fsk, Gr (fritids) Pers, Admin, Rekt, Förv.

sales@tempusinfo.se

Unikum Verktyg och tjänster för att underlätta skolornas arbete med information och kommunikation till all personal, alla elever, alla vårdnadshavare.

Även distansundervisning, inklusive planering, inlämning, feedback och bedömning

Fsk, Gr, Grsär, Gy, Gysär, Vux Samtliga

kontakt@unikum.net, Tel: 08-720 16 00

Vigilo Kommunikations- och samarbetsplattformar, Elevregister, Schema, Frånvarohantering, Resursplanering, Verksamhetsstöd övrigt Fsk, Gr, Grsär, Vux. Pers, Admin, Rekt, Förv.

info@vigilo.no

AWS Amazon Web Services (AWS)

Där lärare, studenter/elever, forskare, it-personal och administratörer får tillgång till databehandlings-, lagrings- och applikationstjänster i klassrummet, forskningslaboratoriet, datacentret eller var som helst på campus.

Samtliga Samtliga

Dan Nygren, nygren@amazon.com

TietoEvry Förstärkt SaaS-lösningar för att hantera tillströmning när skolor anpassat verksamheten till digitala lösningar och att kommunicera via App, SMS etc.

Även anpassningar för att kunna på ett effektivt och kvalitetssäkert sett fortsätta kunna erbjuda vår kunder utbildningar och införande av nya produkter utan att behöva vara på plats hos kunden där vi har haft olika webinar och även digitala möten.

Allt material finns på vår kundportal tillgänglig för alla våra kunder

Fsk, Gr, Grsär, Gy, Gysär, Vux, YH Elev, Pers, Admin, Rekt

Ann-Charlott Lundgren
ann-charlott.lundgren@tietoevry.com

Microsoft Office 365 och Teams

Produktivitet- och kommunikationsplattform

Samtliga Samtliga

Microsoft skolteam

Jerker Porat,
v-jepora@microsoft.com

SciMind  Erbjuder två system: Handledningssystem samt Lokala idébanken

SciPro: handledningsystem för individuella arbeten, examensarbeten, specialarbeten etc.
Lokala idébanken: en idébank online för att skapa, hitta och delta i projekt kopplade till hållbarhetsmålen.

Gr, Grsär, Gy, Gysär, Vux, YH, Univ Samtliga

+46 73 055 35 05 info@sciproprojects.com

Lexplore Skapar automatisk översikt över samtliga elevers läsförmåga på kommun-, skol-, klass- och elevnivå med hjälp av AI och eyetracking.

Även rekommendationer och läsutvecklingsmaterial för lärare att arbeta med i klassrummet. Läsresultaten kan även användas i det systematiska kvalitetsarbetet, resursfördelning och i det kollegialt lärandet.

Gr Pers, Rekt, Förv

08 – 463 90 90
info@lexplore.se

Haldor Erbjuder återkommande webbinar om hur skolorna kan använda Teams i distansundervisningen.

Pedagogiska tjänster som är helt integrerade i Teams för att förenkla skolvardagen och spara tid.

Samtliga Samtliga

info@haldor.se
060-615555

Undervisningsnära tjänster

Nedan en sammanställning över bolag som levererar digitala läromedel, lärresurser, hjälpmedel och prov- och bedömningstjänster

Leverantör

Erbjuder

Skolform

Målgrupp

Länkar

Active Quiz Active Quiz är ett läromedel som bäst beskrivs som en digital tipspromenad för klassrummet.

Kombinera eget lektionsinnehåll med promenader.

Samtliga Elev, Pers, Admin.

Linus Lundberg

Beetroot Academy AB Online kurser inom olika områden Gr, Gy, Vux, YH, Univ. Elev, Pers. Admin, Rekt.

Oskar Wahlbäck, oskar.wahlback@beetroot.academy

Corsmed AB Simuleringsprogramvara för MR (magnetresonans).

Aktuell för studerande och utbildningar till Röntgensköterska, Radiolog, Biomedicinsk analytiker, Sjukhusfysiker, Ingenjör eller annan person/annat område inom MR och/eller MRI

YH, Univ Elev, Pers, Admin.

info@corsmed.com

Dugga Skapa prov i Dugga, Arbeta med Dugga i Teams, Skapa en digital lektion i Dugga.

Prov- och bedömningstjänst.

Samtliga Elev, Pers, Admin, Förv

Försäljning och utbildning: patrik.nilsson@dugga.com. Support:
gunnar.falk@dugga.com

Easy Education Easy Education erbjuder en digital studiemiljö för studenter.
Studenter får tillgång till ett interaktivt kursmaterial med tillhörande digitala studieverktyg via ett enkelt knapptryck.
YH, Univ Elev

info@easyeducation.se

edAider En lärplattform som stödjer data-driven och adaptiv undervisning i klassrum och på distans. Gr, Grsär, Gy, Gysär, Vux, YH, Univ Elev, Pers, Rekt. Förv

info@edaider.com

edChild – Fokus Förskola Fokus Förskola är en tjänst för det systematiska kvalitetsarbetet och kollegialt lärande kring lpfö18

Har en pedagogskapad databas om +700 aktiviteter kopplat till vår läroplan

Fsk Pers, Rekt, Förv.

info@edchild.com

Eddler Ett digitalt läromedel och hjälpmedel till högstadiets och gymnasiets matematik samt fysik 1.

Innehåller även ett provsystem med uppgifts- och provbank.

Gr, Gy, Vux, Särvux, Univ Elev, Pers

simon@eddler.se
tel:070-3030940

Edu. Quality AB Hösten 2021 släpps ett skolstöd i form av kortare utbildningar online för lärare som samverkar med forskare i att samskapa kvalitetssäkrade lektioner. Samtliga Pers, Rekt, Förv. Frågor besvaras av VD Linus Rahbek, linus@acedu.se, 0730577587
Gleerups Gleerups stöttar er så att hela skolan kommer igång på bästa sätt.

Hjälp med kontoadministration och skräddarsydda webbinarium ingår, ett fylligt supportcenter med filmer, guider, stöd för vårdnadshavare och ytterligare hjälp på vägen. För kunder ingår omfattande utbildningspaket för uppstart och utveckling.

Gr, Grsär, Gy, Gysär, Vux, Särvux. Elev, Pers, Rekt. Förv.

info@gleerups.se
Tel:040-209800

Google Hub för hemmaundervisning Samtliga Samtliga

peralexander@google.com

Hands-On Science AB Produkter inom STEAM via bloggen, tips, handledningar och lektionsplaneringar.

Bloggen Hospedagogen med gratis övningsmaterial och lektionstips:
Tipsar, delar material och utbildar pedagoger i programmering och kreativt skapande med tekniskt och naturvetenskapligt fokus.

Fsk, Gr, Grsär, Gy, Gysär Pers, Rekt, Förv.

info@hos.se,
08-564 71 442

Hej SYV AB Hejframtidsval.se är ett lektionsmaterial som ger skolpersonal stöd i att arbeta med studie- och yrkesvägledande aktiviteter i undervisningen.

Materialet är uppdelat per årskurs och har kopplingar till centrala innehållet i alla ämnen. Motivation, självkännedom, normmedvetenhet och kunskap om utbildning, yrken och arbetslivet ger valkompetens.

Gr Pers, Rekt.

lotten@hejsyv.se, gabriella@hejsyv.se

itslearning AB En serie kostnadsfria webinarier som bland annat behandlar distansundervisning och funktioner i plattformen.

Dessa webinarier finns inspelade och går att se i efterhand, utöver ordinarie utbud av konsulttjänster och skräddarsydda utbildningar.

Prov- och bedömningstjänster

Samtliga Elev, Pers, Rekt, Förv

Anders.Johansson@itslearning.com, Tel: +46727179737

Kunskapsmedia Har tusentals pedagogiska utbildningsfilmer som stödjer lärare och elever.

En streamingtjänst som är enkel att komma igång och använda.

Gr, Gy, Vux Elev, Pers

info@kunskapsmedia.se, 08-545 634 60

Learn2Esport LMS/lärplattform med innehåll Gr, Gy, YH, Univ. Elev, Pers.

Rasmus Sandström
rasmus@learn2esport.com
Tel: 0722366792,

Learnesy AB Digitala läromedel, Prov- och bedömningstjänster YH, Univ Elev

sales@learnesy.com, 0704-568680

Learnify AB Kommunikations- och samarbetsplattformar, LMS/lärplattform med innehåll Samtliga Elev, Pers

sara.nystrom@learnify.com

Liber Digitala läromedel, Digitala lärresurser, Digitala hjälpmedel Samtliga Samtliga

Kundtjänst 08-690 90 mailto:kundservice.liber@liber.se

Lin Education Lin Education stödjer skola med såväl digital teknik i form av verktyg, som innehåll och pedagogik Samtliga Samtliga

hej@lineducation.se
Tel, växel: 010-209 63 00

Lingio Digitala kurser i yrkessvenska för mer än 25 av de största yrkena i samarbete med landets branschorganisationer samt e-learning med språkstöd

Utbildningsaktörer kan stötta utrikes födda att båda ta del av befintligt kursmaterial samt att förbereda sig inför arbetslivet.

Gy, Gysär, Vux, YH, Univ. Elev, Pers.

info@lingio.com

Loops Education Introduktionsfilmer för att kunna starta upp med Loops som lärare, tillsammans med eleverna.

I Loops bibliotek finns flertalet lärloopar som stöd för att använda produkten på en mer avancerad nivå.

Gr Samtliga

hello@loopseducation.com

Mobile Stories Kostnadsfria digitala uppstartsmöten och uppföljningsmöten med lärare och elever som arbetar med vårt verktyg.

Lärare kan också gå vår helt digitala fortbildning inom medie- och informationskunnighet och publicistisk kompetens.

Gr, Gy Elev

Kontakt: jenny@mobilestories.se eller lotta@mobilestories.se.
Tel: 070-4771688 (Jenny) eller 070-7414833 (Lotta)

Natur & Kultur och Digilär På nok.se finns användarstöd så som utbildning, filmer och manualer.

Inspiration för digital undervisning, t ex kostnadsfria handböckerna ”Skolledarens guide till digitalare undervisning” och ”Lärarens guide till digitalare undervisning”, samt tidningen ”Digitalare undervisning””.

Samtliga Elev, Pers, Admin, Rekt

Kundservice:
kundservice@nok.se
Tel: 08-453 87 00

Prion Kommunikations- och samarbetsplattformar, LMS/lärplattform, Schema, Frånvarohantering Fsk Pers, Admin, Rekt, Förv.

hello@prionapp.com

Sanoma Utbildning Fördjupad information om hur våra olika digitala läromedel och hjälpmedel startas upp. Samtliga Elev, Pers

info@sanomautbildning.se, kundtjänst: 08 – 587 642 10

Schoolido Kom-igång-guide för lärare (egen sida med tips, länkar och mer material).

Delbara tematiska kurser, Planeringsverktyg, Provträning, Google Suite for Education-integration

Gr, Grsär, IM Elev, Pers, Admin, VH

info@schoolido.se,
support@schoolido.se

Seterra AB Digitala lärresurser Gr, Grsär, Vux, Särvux Elev

info@seterra.com

Skolon Skolon samlar skolans digitala lärresurser  i en personlig vy för varje lärare och elev – med en inloggning.

På vår site finns mer information om hur Skolon hjälper er med att skapa struktur i den digitala skolmiljön för lärare och elever. Under hösten anordnar vi även ett antal digitala versioner av vårt koncept Skolon EdTalk.

Fsk, Gr, Grsär, Gy, Gysär, Vux, Särvux, YH Samtliga

Kundtjänst:  support@skolon.com

Skoltavlan Vi har nya guider för att snabbt komma igång att använda Skoltavlan. Grsär, Gysär, Särvux Elev, Pers

info@skoltavlan.nu

SoundLily AB Digitala läromedel, Digitala lärresurser, Digitala hjälpmedel – musik Gr, Grsär, Gy, Gysär, Vux, Särvux, YH, Univ Elev, Pers

Tel: 0709142942

Studi Sverige Studi – en flerspråkig plattform med ett flerspråkigt digitalt läromedel

Studi består av korta, animerade lektionsfilmer som eleverna kan titta på själva eller tillsammans i klassen. Lektionerna passar alla.

Gr, Grsär, Gy, Gysär, Vux, Särvux. Elev, Pers

support@studi.se
Tel: 08-509 15 401

StudyBee Tillhandahåller utbildningar över webben. Instruktionsfilmer finns att tillgå.

Varje licensierad skola har tillgång till email samt telefonsupport.

Samtliga Samtliga

ted@studybee.se

Svensk Talteknologi Ett stort antal filmer och information, ett stort antal gratis webinars man kan anmäla sig till för att få mer kunskap. Samtliga Elev

marcus.alvarsson@svensktalteknologi.se
Tel:0454-303232,

Ugglo Utbildning Digitala läromedel Fsk, Gr, Grsär, Gy, Gysär Elev

support@ugglo.se

Unikum Verktyg och tjänster för att underlätta skolornas arbete med information och kommunikation till all personal, alla elever, alla vårdnadshavare.

Även distansundervisning, inklusive planering, inlämning, feedback och bedömning

Fsk, Gr, Grsär, Gy, Gysär, Vux Samtliga

kontakt@unikum.net, Tel: 08-720 16 00

Vitec MV Digitala program för läs- och skrivsvårigheter. Samtliga Samtliga

kundtjanst.mv@vitecsoftware.com 040-939150

Wacano Poddbibliotek inom vård och omsorg med cirka 30 utbildningspoddar med självtest.

Poddbiblioteket kan läggas upp på en lärplattform eller skickas ut via sms/mail. Utbildningspoddarna ger möjlighet att få en varierad undervisning och kan kopplas till kunskapskraven för kurserna.

Gy, Vux, YH, Univ Elev, Pers

info@wacano.se
0708-358502 eller 0708-878297

Glosboken AB Manualer, guider och instruktionsfilmer Gr, Grsär, Gy, Gysär, Vux, YH, Univ Elev, Pers

Kontakt:
hej@glosboken.se
tel: 08-533 32 544

Microsoft Office 365, Teams, Minecraft, m.fl. 

Kreativa verktyg för lärande

Samtliga Samtliga

Microsoft skolteam

Jerker Porat,
v-jepora@microsoft.com

SciMind Erbjuder två system: Handledningssystem samt Lokala idébanken

SciPro: handledningsystem för individuella arbeten, examensarbeten, specialarbeten etc.
Lokala idébanken: en idébank online för att skapa, hitta och delta i projekt kopplade till hållbarhetsmålen.

Gr, Grsär, Gy, Gysär, Vux, YH, Univ Samtliga

+46 73 055 35 05 info@sciproprojects.com

Lexplore  Skapar automatisk översikt över samtliga elevers läsförmåga på kommun-, skol-, klass- och elevnivå med hjälp av AI och eyetracking.

Även rekommendationer och läsutvecklingsmaterial för lärare att arbeta med i klassrummet. Läsresultaten kan även användas i det systematiska kvalitetsarbetet, resursfördelning och i det kollegialt lärandet.

Gr Pers, Rekt, Förv

08 – 463 90 90
info@lexplore.se

Om sammanställningen

Principen för sammanställningarna ovan är att man är en leverantör av edtech, medlem i branschorganisationen Swedish Edtech Industry samt erbjuder stöd kopplat till användning av de tjänster som erbjuds.

Medlemmar i Swedish Edtech Industry förbinder sig till de etiska riktlinjer vi har. Läs mer om dem här. (länk)

Kontakta leverantörerna direkt om ni har frågor rörande deras tjänster och lösningar!

Edtechbolag och intresserad av att bli medlem i Swedish Edtech Industry?

Våra medlemmar är dels bolag som erbjuder digitala tjänster eller produkter till den offentliga utbildningssektorn (från förskola till universitet) och dels investerare i edtechbolag.

Om det passar in på er och ni är intresserade av höra mer om vad vi erbjuder – anmäl intresse här.

Ytterligare stöd: Skola-Hemma

Skolahemma är ett samverkansprojekt som under våren 2020 tog fram stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Webbplatsen innehåller stöd, information och kunskap som skolor kan använda för att möta de utmaningar som uppstår på grund av den pågående pandemin. Sidan upprätthålls av RISE i samverkan med följande partners: Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Rädda barnen och Prinsparets stiftelse.

Till skolahemma.se

Edtechtempen

Under våren tog branschen fram lägesrapporter med temperaturmätningar på kapacitet och aktuella kompletterande frågor.

Samtliga rapporter hittas här.