Exempel utifrån it-miljö

För att konkretisera ytterligare ger vi här lite tips utifrån några olika it-miljöer. Om ni redan har AD, digitala register, Idp osv, om ni har en Google- eller Microsoft-miljö – hur ska ni göra då? Vad ska ni tänka på? Vilka leverantörer finns som kan bistå er?

Det här behöver ni:

Informationsöverföringen mellan era tjänster och Skolverkets kommer att ske i flera olika steg och en automatiserad process för överföring av uppgifter via integration (API) är att rekommendera. Ni behöver ha koll på att uppgifterna är korrekta, att förändringar som sker in i det sista hanteras osv. En summering av vad ni behöver inför en säker, effektiv informationsöverföring:

– Digitala register med den data som krävs och att den kan hanteras effektivt, säkert, hållas uppdaterad och korrekt. 

– Tjänst/integration för informationsöverföring så att korrekt data överförs mellan era system och Skolverkets provtjänst. Med notifiering vid förändringar så att uppdatering av data sker etc. 

– Idp/Idp som tjänst, inloggningstjänst 

– Autentiseringsmetod, Multifaktorinloggning (MFA) 

Informationsförsörjning

Tänk framåt när ni investerar i er infrastruktur. Det ni gör kopplat till DNP påverkar resten av ert digitala ekosystem. Sikta på modern teknik som främjar interoperabilitet och som gör att era olika digitala tjänster kan prata med varandra på ett smidigt, effektivt och säkert sätt. Kravställ enligt it-standarden SS 12000:2020, som sponsras av Skolverket och är gratis att hämta. 

Exempel utifrån olika it-miljöer 

OBS! Börja alltid med att ta reda på hur er it-miljö ser ut! Vilka lösningar och leverantörer finns idag i kommunen, hos huvudmannen/förvaltningen, på skolan? Har ni AD? Idp? Finns beslut och riktlinjer för hur nya tjänster ska integreras? Ta kontakt med ev. leverantörer, it-avdelning etc. för dialog och diskussion utifrån era förutsättningar och Skolverkets krav.

It-miljö där katalogtjänst/AD, Idp finns

Exempel på katalogtjänster: Microsoft Active Directory, OpenLDAP och liknande.

Digitalt register

Beroende på AD, säkerställ att attribut som krävs finns och ett gränssnitt för informationsöverföring enligt SS 12000 så att överföringen mellan ert digitala register och Skolverkets provplattform sker med automatik och att förändringar hanteras.

– Se leverantörer som erbjuder digitala register och organisationshantering här.

– Se även matchning Skolverkets beskrivna förutsättning: registervård och leverantörer här.

Idp

Har ni en befintlig Idp-lösning som används i kommunen/huvudman, säkerställ att den fungerar för DNP.

– Se leverantörer som erbjuder Idp-lösningar här.

Inloggning

Har ni en MFA(multifaktor)-lösning i kommunen/huvudman, säkerställ att det finns möjlighet till MFA i enlighet med de krav som gäller för DNP.

– Se leverantörer som erbjuder identitets- och behörighetshantering här.

– Se lista på e-legitimationer godkända enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation här.

Informationsförsörjning

Det ska gå att ta ut och skicka information till elevregistret/ert digitala register. Information tillgänglig via API:er enligt SS 12000

Ta hjälp av integratörer i arbetet så att ni får en säkert, effektivt och uppdaterat flöde av information mellan ert digitala register och Skolverkets plattform för digitala nationella prov.

Google Workspace:

Digitalt register

Möjligt att använda Google Cloud Directory som register. De flesta attributen finns, men personnummer kan vara problematiskt.

Det är dock inget komplett elevregister och det saknas gränssnitt för synk i SS 12000.

Idp

Möjligt att använda Google som Idp i Skolfederation och därmed även DNP, men det finns utmaningar. För dialog med er integratör/leverantör som har insikt i problematiken och hur den eventuellt löses längs vägen. 

Se guide och beskrivning från Skolfederation här.

Inloggning

Google har stöd för MFA, men utmaningar kan finnas i att få detta att funka med den som krävs för DNP.

För dialog med er leverantör som har insikt i problematiken och följ Skolverkets fortlöpande information om kravställning här

Informationsförsörjning

Det går att ta ut och skicka information till elevregistret. Informationen är tillgänglig via API:er, dock inte i gränssnitt för synk i SS 12000. För det behövs en tjänst som kan översätta från ert digitala registret till SS 12000.

Microsoft365:

Digitalt register

Möjligt att använda Azure AD som register. De flesta attributen finns, men personnummer kan vara problematiskt.

Det är dock inget komplett elevregister och det saknas gränssnitt för synk i SS 12000.

Idp

Möjligt att använda Microsoft som Idp i Skolfederation och därmed även DNP, men det finns utmaningar. För dialog med er integratör/leverantör som har insikt i problematiken och hur den eventuellt löses längs vägen.

– Se guide och beskrivning hos Skolfederationen här.

Inloggning

Microsoft har stöd för MFA, men utmaningar kan finnas i att få detta att funka med den MFA som krävs för DNP.

För dialog med er leverantör som har insikt i problematiken och följ Skolverkets fortlöpande information om kravställning här

Informationsförsörjning

Det går att ta ut och skicka information till elevregistret. Informationen är tillgänglig via API:er, dock inte i gränssnitt för synk i SS 12000. För det behövs en tjänst som kan översätta från ert digitala registret till SS 12000.