Utforska och förstå

I arbetet med data behövs kompetens och kunskap utifrån de olika roller som finns. Alla behöver inte kunna allt, men nyfikenhet att utforska och förstå det som behövs utifrån den roll man har är alltid bra. Här reder vi lite i de olika kompetenser och roller som kan behövas. 

Kunskap och kompetens

För att arbeta datadrivet behövs kunskap och ibland specialistkompetens i organisationen för att ifrågasätta, utforska och förstå data, oavsett roll. Det kan bland annat handla om kompetensen att:

  • Samla in data från olika datakällor
  • Tolka och förstå data
  • Identifiera och fokusera på nyckeltal som är relevanta för arbetet
  • Använda visualiseringsverktyg för att förvandla komplex data till lättbegripliga bilder
  • Förstå vikten av att data är av hög kvalitet
  • Veta vad som kan gå fel om data inte är korrekta
  • Använda data för att fatta välgrundade beslut i sitt dagliga arbete
  • Förstå att och hur människan är med i besluten, att inte överlåta dem enbart till vad data säger.

Roller ni stöter på och kompetenser ni kan behöva

Kärt barn har många namn och det finns idag flera olika roller och kompetenser kopplat till arbete med data som kan vara viktiga att knyta till er organisation, till exempel:

– Data scientists eller Dataingenjörer

De är ofta experter på att bygga matematiska modeller med hjälp av data som beskriver verkligheten. De hittar värdefulla insikter från komplexa datamängder med hjälp av avancerade tekniker som maskininlärning och statistik. De bygger och underhåller de system som hanterar data. De skapar datapipelines, databaser och datamodeller för att hantera data på ett effektivt sätt. Deras arbete säkerställer att data flödar smidigt och kan användas effektivt av dataanalytiker och forskare.

– Data Analyst eller Analytiker

De tittar närmare på data för att hitta mönster och trender. De skapar lättförståeliga rapporter och instrumentpaneler. Dataanalytiker ger insikter som stödjer viktiga beslut. De ser också till att de data de använder är korrekta och tillförlitliga. De kopplar data till företagets mål. De förstår hur verksamheten fungerar och använder data för att besvara viktiga frågor. De arbetar med dataexperter för att översätta affärsbehov till datatermer och se till att datainsikter är praktiska för verksamheten.

Fler roller och kompetenser framöver

Datamängder växer med enorm hastighet i organisationer och hastigheten kommer att öka i framtiden. Redan nu försöker organisationer utveckla strategier hur data ska behandlas, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Det kan vara bra att göra en kompetensinventering för att se vilka av era befintliga roller och befattningar som bör kompletteras eller om utbildning behövs, t.ex. de som på olika sätt arbetar med kvalitet (kvalitetschefer, kvalitetsledare, kvalitetscontroller).

Mer hjälp på vägen

Letar ni efter leverantörer som kan hjälpa er i arbetet? Kika på Edtechkartan utifrån målgrupp (Högre Utbildning/YH, Skola eller Företag) och t.ex. områden som Analysera verksamhetsdata, Kartläggning och analys, Utvärdering och analys beroende på vad det är ni är ute efter. För också dialog med era befintliga leverantörer om hur de kan hjälpa till, vilken data som hanteras i systemen och vilken funktionalitet de erbjuder för ett datadrivet arbetssätt.

Synpunkter

Har du frågor eller funderingar gällande materialet?
Hör gärna av dig till oss på Swedish Edtech!