Tio tips

Vi startar med tio inledande tips för ett mer datadrivet och datainformerat arbete i era organisationer. 

1. Identifiera och tydliggör syftet

Precisera vilka mål och syften ni har med datadrivet arbete. Det kan vara att förbättra prestationer, anpassa undervisningen eller optimera era resurser. Tydliga mål skapar riktlinjer för hur data används. Välj relevanta nyckelindikatorer, mätbara för att kunna följa upp resultat och identifiera var fortsatt utveckling och arbete behövs.

2. Involvera era intressenter

Identifiera intressenterna, de som är och kommer bli påverkade, för att se till att de är involverade, utifrån rollen de har. Det skapar en bred förståelse och stöd för förändringar som kan komma från insikterna.

3. Anpassa och justera er strategi – lev som ni lär

Främja en kultur där användningen av data ses som en kontinuerlig process för förbättring. Identifiera och uppmuntra bästa praxis baserade på data och skapa en miljö där man strävar efter ständig utveckling. Var beredd att anpassa och justera er datadrivna strategi baserat på löpande resultat och förändrade behov.

4. Möjliggör delning av insikter

Skapa mekanismer för att dela viktiga insikter och bästa praxis inom er organisation som helhet. Det kan handla om allt från möjlighet till regelbundna datasamtal till rutiner för var, när, hur ni delar insikter som gjorts utifrån data. Det skapar en öppen och samarbetsinriktad atmosfär. Läs mer om data och/eller insikt här.

5. Säkerställ tillgång till data

Tillgång till data utgör en grundläggande resurs för ett datadrivet arbete. Det är ni som äger er data och ansvarar för att den är tillgänglig på ett korrekt sätt. Det innebär bland annat att kravställa leverantörer att följa överenskomna tekniska standarder. Läs mer om tillgänglig data här.

6. Samla in och organisera relevanta data

Fokusera på att samla in och analysera data som är användbara och relevanta för att uppnå era mål. Kartlägg vilka data ni hanterar i era olika verksamhetssystem. Det kan säkert vara så att ni har en hel del data ni inte känner till, som kan vara värdefull att kika på. Men undvik överflödiga eller irrelevanta datapunkter som kan förvirra snarare än hjälpa. Skapa en strukturerad process för att samla in och organisera data från olika källor.

7. Använd AI och maskininlärning

Utforska möjligheterna med AI och maskininlärning för att få insikter från stora dataset och förutsäga eventuella hinder, framgångar. Vilka möjligheter har ni att bygga egna “AI-agenter” som kan hjälpa organisationens olika verksamheter, hantera era datamängder?

8. Investera i relevanta analysverktyg

Investera i analysverktyg som på olika sätt kan presentera och kombinera data, som ger insikt och underlättar för medarbetare och beslutsfattare att dra nytta av dem.

9. Skydda integritet och säkerhet

Säkerställ att hanteringen av data följer lagar och regler gällande integritet och säkerhet. Se över avtal, riktlinjer och rutiner ni har utifrån gjorda informationssäkerhetsklassningar så att ni kan implementera de dataskyddsåtgärder som behövs. Läs mer på sidan om tillgänglig data här.

10. Träffa era leverantörer i gemensamma “datamöten”

Som ett sista tips vill vi lyfta vikten av att träffa era olika systemleverantörer. De som hanterar data åt er. Gärna tillsammans i ett gemensamt “datamöte” där ni kan identifiera var masterdata finns, vilka olika datamängder som hanteras, vilka datapunkter som behövs och inte behövs. Hur ett analysverktyg kan se ut och fungera. Spåna idéer kring vilka olika kombinationer av data som kan vara intressanta att göra.

Mer hjälp på vägen

Letar ni efter leverantörer som kan hjälpa er i arbetet? Kika på Edtechkartan utifrån målgrupp (Högre Utbildning/YH, Skola eller Företag) och t.ex. områden som Analysera verksamhetsdata, Kartläggning och analys, Utvärdering och analys beroende på vad det är ni är ute efter. För också dialog med era befintliga leverantörer om hur de kan hjälpa till, vilken data som hanteras i systemen och vilken funktionalitet de erbjuder för ett datadrivet arbetssätt.

Synpunkter

Har du frågor eller funderingar gällande materialet?
Hör gärna av dig till oss på Swedish Edtech!