Att köpa Edtech

På de här sidorna samlar vi tips och ”tänk på” vid köp och/eller upphandling av edtech, d.v.s. utbildningsteknologi, it – digitala tjänster och produkter inom lärande. Här finns också hänvisningar till andra befintliga stöd och verktyg. Vi uppfinner inte hjulet, utan pekar på sådant som finns, förtydligar, kompletterar och fyller på. Materialet är framtaget av Swedish Edtech Industry med målsättningen att säkra kvalitet i det digitala ekosystemet, med leveranser enligt förväntningar, där leverantörer och beställare tillsammans kan arbeta för en kontinuerlig, verksamhetsnära utveckling av edtechtjänster- och produkter.

Innehåll

Den här guiden fokuserar på de tre faserna inför, under och efter inköp, vad som är bra att tänka på och till det lite konkreta tips både från branschen och med hänvisningar till andra. Den lyfter även mer specifikt områden gällande Interoperabilitet och integrationer samt Avtal.

Här finns också två lite mer levande dokument. Ett som tydliggör vilka inköpsalternativ som finns, ramavtal att använda, olika utvärderingsmodeller, ord- och begreppslistor och ett som bl.a. listar och förklarar it-standarder. I båda dokumenten görs en mappning till relevanta områden och processer i Edtechkartan för att underlätta såväl marknadsanalys som kravställningsarbete. Dokumenten är levande eftersom de är öppna för kommentarer och kommer att kompletteras allt eftersom.

Till varje område finns sedan ytterligare konkreta tips från branschen, tips utifrån olika roller samt läs mer, med hänvisningar till andra material och vägledningar.

Målgrupp

Materialet vänder sig framför allt till dig som sitter som spindel i nätet och ska hålla ihop arbetet med köp/upphandling i er organisation oavsett om den är offentlig eller privat.

Du kanske är systemförvaltare eller inköpsansvarig på din skola/förvaltning eller på ditt företag/din organisation.

Synpunkter

Har du frågor eller funderingar gällande materialet?
Hör gärna av dig till oss på Swedish Edtech!

Guiden uppdaterades i oktober 2023 dels inom respektive del (fler tips utifrån roller, konkretisering kring integrationer och datahantering etc.) samt även med två nya delar: Systemkartan och Avtal.