Processer kopplat till undervisning
Använda digitala läromedel i
undervisningen
Använda digitala
läromedelsspel i
undervisningen
Använda digitalt innehåll i
undervisningen
Dela material
Dialog med hemmet
Formativ bedömning
Individuell studieplan
Individuell utvecklingsplan
Kunskapsmätning
Närvaro- och
frånvarorapportering
Pedagogisk dokumentation och
reflektion
Pedagogisk planering
Rapportering betyg och
resultat nationella prov
Skapa innehåll
Stödverktyg
Summativ bedömning
Utvecklingssamtal